Komisje

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) podzielona jest na komisje, które składają się z wolontariuszy. Każda komisja koncentruje się na konkretnym zadaniu, ale większość z nich współpracuje w celu wspierania i tworzenia rozmaitych projektów OTW. Jeśli chcesz poświęcić swój czas by pomóc OTW, sprawdź stronę wolontariatu, żeby zobaczyć czy jest otwarty nabór na miejsce odpowiadające twoim zdolnościom i zainteresowaniom. Komisje OTW to:

Administracja Tagów
Współprzewodniczące/y: brhi, Dre i Qem
Sortuje i organizuje tagi na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum) zgodnie z Zasadami Administrowania Tagów, łącząc powiązane tagi w celu lepszego filtrowania i wyszukiwania, umożliwiając jednocześnie użytkownikom dowolne tagowanie ich prac.

Dokumentacja AO3
Współprzewodniczące/y: Claire P. Baker, Michelle Schroeder i Sammie Louise
Dokumentacja AO3 tworzy oraz utrzymuje kompletną i aktualną dokumentację, skierowaną zarówno do użytkowników jak i na wewnętrzne potrzeby AO3. Zaliczyć można do niej między innymi najczęściej zadawane pytania, samouczki oraz inne dokumenty związane z AO3.

Drzwi Otwarte
Współprzewodniczące/y: Alison Watson i Eskici
Open Doors (Drzwi Otwarte) pracują nad zachowaniem zagrożonej twórczości fanowskiej każdego rodzaju.

Fanlore
Przewodnicząca/y: Rebecca Sentance
Utrzymuje Fanlore wiki. Wiąże się to ze wspieraniem edytorów wiki, jak również tworzeniem elastycznej infrastruktury do organizacji treści wiki.

Finanse
Przewodnicząca/y: Yuechiang Luo
Komisja finansów zajmuje się utrzymywaniem porządku w rejestrach OTW, wykonywaniem i śledzeniem płatności, współpracą z Zarządem nad tworzeniem i uaktualnianiem budżetu oraz przygotowywaniem i publikowaniem dokładnych i informacyjnych raportów finansowych. Dopilnowuje też, by OTW spełniała wszystkie wymagania dotyczące rozliczeń podatkowych.

Komunikacja
Przewodnicząca/y: Claudia Rebaza
Zajmuje się komunikatami prasowymi, newsletterami, postami, kontaktem z mediami i innymi zadaniami związanymi z promocją różnych projektów. Dodatkowo wspiera komunikację wewnątrz samego OTW, utrzymując przepływ informacji między różnymi komisjami.

Pomoc Prawna
Przewodnicząca/y: Betsy Rosenblatt
Wykonuje aktywności związane z działalnością Wsparcia Prawnego OTW, doradza Zarządowi i różnym komisjom w sprawach prawnych i służy jako łącznik z zewnętrznym doradcą prawnym. Składa się głównie z profesjonalnych prawników.

Rozwój i Członkostwo
Współprzewodniczące/y: Amy2, Amy Lowell i Nrandom

Zajmuje się zbieraniem funduszy i pozyskiwaniem członków dla organizacji. Utrzymuje również bezpieczne bazy danych o członkach i darczyńcach, oraz zapewnia możliwość głosowania w wyborach OTW przez każdego członka.

Sieci/Strategia, Design i Rozwój w Sieci
Przewodnicząca/y: Ridicully
Zajmuje się projektowaniem oraz utrzymywaniem stron OTW. System zarządzania treścią, z którego korzystamy to WordPress – zawsze szukamy nowych, wykwalifikowanych deweloperów skłonnych do pomocy.

Strategia Rozwoju
Współprzewodniczące/y: Arly Guevara i Kate Sanders
Recenzuje i koryguje strategię rozwoju dla organizacji co 1-3 lata.

Systemy
Przewodnicząca/y: Frost the Fox
Zajmuje się serwerami i infrastrukturą OTW i jej projektów.

Tłumaczenia
Współprzewodniczące/y: Ioana i Natalia Gruber i Priscilla
Koordynuje wolontariuszy będących tłumaczami oraz pozostaje w kontakcie z innymi komisjami, aby ich projekty i dokumenty były dostępne w jak największej ilości języków.

TWC
Współprzewodniczące/y: Karen Hellekson i Kristina Busse/em>
Kierują Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczością i Kulturą Przeobrażoną), międzynarodowym, wydawanym dwa razy do roku, recenzowanym czasopiśmie akademickim online z zakresu studiów nad mediami. Wiąże się to z zarządzaniem oprogramowaniem open-source dla czasopism (OJS), oceną nadesłanych materiałów i współpracą z autorami treści. Przeprowadzają też dokumenty przez OJS w celu recenzji, korekty, zadiustowania i opracowania graficznego.

Ułatwienia Dostępu, Design i Technologia
Współprzewodniczące/y: mumble i sarken
Koordynuje projektowanie i rozwój oprogramowania dla OTW. Wiodącym projektem prowadzonym przez tę komisję jest tworzenie OTW-Archive, pakietu oprogramowania typu open-source, do budowy AO3.

Wolontariusze i Rekrutacja
Współprzewodniczące/y: Alison Watson i Cyn
Prowadzi nabór i zarządza wolontariuszami przypisanymi do wszystkich komisji i projektów, wyposaża ich w wielorakie narzędzia i monitoruje ich obsługę. Komisja utrzymuje również dużą bazę danych zawierającą wolontariuszy, zarządza naborem personelu i tworzy wewnętrzny materiał źródłowy oraz dokumentację dla komisji i projektów OTW. Pomaga to utrzymać wewnętrzną przejrzystość i ciągłość poprzez tworzenie i utrzymywanie silnej bazy wiedzy.

Wsparcie
Współprzewodniczące/y: Nary
Zajmuje się komunikacją pomiędzy użytkownikami i różnymi zespołami związanymi z AO3. Zespół Wsparcia pomaga rozwiązać problemy techniczne napotkane przez użytkowników i przekazuje ich opinie.

Wybory
Współprzewodniczące/y: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt i Marion McGowan
Komisja ds. Wyborów prowadzi coroczne, odbywające się w sierpniu wybory do Zarządu OTW, w których głosują płacący członkowie Organizacji. Grupa jest odpowiedzialna za wszelkie aspekty wyborów – od początku aż do samego końca. Do jej obowiązków zalicza się przygotowanie kandydatów, zadbanie o stronę techniczną, kontrolowanie, by cały proces przebiegał zgodnie z naszymi regulaminami oraz prowadzenie okresu kandydatury (kiedy to kandydaci są przepytywani i przedstawiani członkom).

Zasady i Nadużycia
Przewodniczące/y: Aenya
Zajmuje się funkcjami nadużyć dla AO3, takimi jak naruszenie Regulaminu Serwisu.

Aktualnie jesteśmy odpowiedzialni za:

Skontaktuj się z Komisją Sieci/Strategii, Designu i Rozwoju w Sieci jeśli interesuje cię zostanie wolontariuszem, lub chcesz zgłosić problem techniczny z jedną z powyższych stron.