Klara, färdiga, översättning!

Fandom-smaken är som baken

Kolla in den långa listan av språk det här inlägget finns på! Här är berättelsen om hur de kom dit:

För en månad sedan…

Material om medlemsvärvningskampanjen börjar komma till Översättningskommittén inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Detta är bara början; det kommer inte att sluta förrän kampanjen startar. Att få allt klart i tid på alla språk är en utmaning som kräver omfattande koordinering, ett enormt engagemang från alla 170+ volontärer och massor av fyrverkerier när allt är över.

Så snart ett inlägg skrivs skapar våra medarbetare på Översättning ett dokument för varje språk och lämnar det till en översättare med en kort deadline. Så fort översättarna är färdiga med sina uppgifter är det dags för beta-läsarna att granska alla dokument. Alla skickar meddelanden mellan varandra medan de diskuterar sina översättningar och konsulterar sina språkteam.

För tre veckor sedan…

Översättare och betaläsare får texten som ska visas på kampanj-grafiken. Medarbetare och voluntärer arbetar tillsammans för att göra översatta versioner av bilderna på alla språk och anpassa grafiken efter behov. Till sist dubbelkollar och godkänner språkteamen varje bild.

För tio dagar sedan…

Alla rusar runt som galna för att hinna göra färdigt alla inlägg och all grafik på alla språk. (Det finns massor av checklistor.) Det har kommit in några förfrågningar om ändringar från andra kommittér, vilket innebär att medarbetarna måste notera ändringarna på respektive dokument för de olika språken, kontakta berörda översättare och betaläsare, och hålla koll på vilka dokument som har blivit uppdaterade. Det är lite panikartat, särskilt när det gäller sista-minuten-ändringar!

För fem dagar sedan…

Det är klart! Kommittén gratulerar varje team för sig allt eftersom de blir klara med allt material för kampanjen och idag har de fest på chatten med massor av gif-filer och virtuell konfetti. Deras arbete är inte riktigt slut än, dock.

Tidigare idag…

Ett antal medlemmar i Översättningskommittén samlas för att ladda upp översättningen av det här inlägget till AO3s nyheter och OTWs webbsida. Naturligtvis kontrollerar varje person inlägget en sista gång på sitt eget språk för att hitta eventuella fel. (För säkerhets skull!)

Nu

Vi hoppas att du har haft nöje av dessa tillbakablickar på hur det här inlägget och dess översättningar har kommit till! Ditt stöd gör OTWs uppdrag och projekt möjliga att genomföra. Du får gärna ge en gåva för att fortsätta att möjliggöra det arbete som utförs av översättarna liksom av hundratals andra OTW-volontärer.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.