Kho tàng What Makes the Desert Beautiful sáp nhập vào AO3

Kho tàng What Makes the Desert Beautiful (nickandgreg.net) của fandom CSI: Crime Scene Investigation (Điều tra hiện trường vụ án) sẽ được sáp nhập vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Bài đăng này bao gồm các nội dung sau:

Giải thích bối cảnh

Kho tàng What Makes The Desert Beautiful (Vẻ đẹp của Sa mạc – WMTDB) dành cho Nick và Greg là một kho tàng fanfic CSI: Crime Scene Investigation tập trung vào cặp đôi đồng giới Nick và Greg, do CarolineCrane sáng lập và BeeLikeJ làm quản trị, hoạt động từ năm 2004 đến năm 2017.

What Makes the Desert Beautiful được xây dựng trên tập lệnh eFiction cũi. Hệ thống lỗi thời và các vấn đề bảo mật khiến việc duy trì hoạt động của trang web không còn khả thi. Để bảo toàn mọi fanfic tại WMTDB, quản trị viên quyết định chuyển chúng sang AO3.

Dự án Online Archive Rescue Project (Giải Cứu các Kho Tàng Mạng) của Open Doors (Cửa Mở) được lập ra nhằm hỗ trợ quản trị viên của các kho tàng chuyển sáp nhập các tác phẩm trong kho tàng của mình vào AO3. Open Doors hợp tác với quản trị viên để nhập lưu trữ kho tàng khi bản thân quản trị viên không thể tiếp tục tự duy trì kho tàng vì thiếu kinh phí, thời gian, hoặc các tài nguyên khác. Việc hợp tác với các quản trị viên có mong muốn nhập kho tàng của mình, cũng như việc ghi đầy đủ thông tin tác giả để họ có quyền kiểm soát tác phẩm của mình nhiều nhất có thể là điều vô cùng quan trọng đối với Open Doors. Open Doors sẽ làm việc cùng BeeLikeJ để sáp nhập các tác phẩm trong What Makes the Desert Beautiful vào một bộ sưu tập riêng dễ dàng tra cứu được trong hệ thống AO3. Eventually links to the old site will redirect to the collection on AO3, which can be searched and filtered in order to locate individual imported works.
Chúng tôi sẽ bắt đầu nhập dữ liệu tác phẩm từ What Makes the Desert Beautiful vào AO3 sau tháng 3/2023.

Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có/lưu trữ tác phẩm tại What Makes the Desert Beautiful?

Chúng tôi sẽ gửi thông báo nhập dữ liệu lưu trữ đến địa chỉ email của mỗi tác giả có thông tin trong hệ thống. Trước khi nhập, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm tra từng tác phẩm xem đã có bản đăng tải tại AO3 hay chưa. Nếu tìm được, chúng tôi sẽ không nhập tác phẩm, mà sẽ mời phiên bản này vào bộ sưu tập tương ứng. Mọi tác phẩm được lưu trữ trên danh nghĩa tác giả sẽ ghi tên tác giả ở hàng tên tác giả hoặc mục tóm tắt tác phẩm.

Mọi tác phẩm được nhập sẽ chỉ hiển thị với người dùng AO3 đã đăng nhập. Sau khi xác nhận tác phẩm của mình, bạn có thể công khai tác phẩm hoàn toàn nếu muốn. Sau thời hạn 30 ngày, mọi tác phẩm được nhập chưa có tác giả xác nhận sẽ được công khai với mọi khách truy cập.

Vui lòng gửi thông tin bút danh và địa chỉ email của bạn tại What Makes the Desert Beautiful cho Open Doors nếu:

  1. Bạn muốn nhập tác phẩm nhưng cần chúng tôi gửi thông báo đến địa chỉ email khác không phải địa chỉ email bạn từng dùng ở kho tàng gốc.
  2. Bạn đã có tài khoản AO3 và đã tự nhập tác phẩm của bạn.
  3. Bạn muốn tự nhập tác phẩm của bạn (kể cả trường hợp bạn chưa có tài khoản AO3).
  4. Bạn KHÔNG MUỐN chuyển tác phẩm của bạn về AO3.
  5. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ tác phẩm của bạn tại AO3 nhưng muốn chúng tôi xóa tên bạn.
  6. Bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác cần chúng tôi giải đáp.

Vui lòng ghi tên của kho tàng trong tiêu đề email bạn gửi. Nếu bạn không còn truy cập được tài khoản email liên kết với tài khoản What Makes the Desert Beautiful của mình, vui lòng liên hệ đội ngũ Open Doors để được hỗ trợ. (Trường hợp lý tưởng nhất là bạn từng đăng tác phẩm ở nơi khác hoặc dễ dàng chứng minh được mình là tác giả; nếu không, chúng tôi sẽ cùng quản trị viên của What Makes the Desert Beautiful giúp bạn xác nhận.)

Vui lòng tham khảo trang web của Open Doors for để được hướng dẫn:

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc…

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp về Open Doors, hoặc liên hệ đội ngũ Open Doors.

Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các bạn fan tham gia cùng chúng tôi lưu giữ lại câu chuyện của What Makes the Desert Beautiful trên Fanlore. Đừng lo lắng nếu bạn chưa quen biên tập wiki! Để biết thêm mẹo biên tập, hãy tham khảo cổng thông tin dành cho khách truy cập mới, hoặc liên hệ người quản lý Fanlore.

Chúng tôi rất hân hạnh được góp phần vào việc bảo tồn kho tàng What Makes the Desert Beautiful!

– Đội ngũ Open Doors và BeeLikeJ

Chức năng bình luận trong bài đăng này sẽ được vô hiệu hóa sau 14 ngày kể từ ngày đăng bài. Sau ngày này, nếu bạn có bất cứ thắc mắc, quan ngại hoặc bình luận gì liên quan đến việc sáp nhập, vui lòng liên hệ đội ngũ Open Doors.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Open Doors

Comments are closed.