Kde nás nájdete

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) distribuuje novinky o OTW a jej projektoch, ako aj fanúšikovské novinky, na rôznych miestach. Tu je zoznam našich aktívnych a oficiálnych stránok. Ak máte otázky o účte, ktorý nie je na tomto zozname, prosím, kontaktujte nás.

Aktívne uverejňujú

Príspevky s OTW Novinkami sú manuálne uverejňované personálom OTW. Môžete nás kontaktovať na týchto miestach:

Novinky o Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) nájdete na nasledovných miestach. (Poznámka: Pre odoslanie spätnej väzby alebo pomoc s používaním AO3 použite formulár Podpory.)

Fanlore vedie svoju vlastnú stránku s novinkami.

Prídavné projekty a účty výborov:

Ak chcete vidieť novinky publikované pre všetky projekty, každý príspevok máme ozáložkovaný na Pinboard.

Video účty