Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre 2022: Pagdiriwang ng ating mga Naisakatuparang Hangarin

Panahon na naman ng pangangampanya ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) para sa mga nais maging kaanib ngayong Oktubre, at ikalulugod namin ang inyong suporta! Pinapatakbo ng mga boluntaryo at pinopondohan ng inyong mga donasyon ang buong OTW at ang aming mga proyekto. Napupunta ang bawat malilikom na dolyar sa pagpapanatili ng aming mga server, pagsuporta sa aming trabaho, at pagsulong ng aming misyon na protektahan at itaguyod ang mga hangang-katha at kultura ng mga tagahanga. Tingnan ang aming pinakabagong paskil ukol sa badyet para sa karagdagang impormasyon kung paano ginagastos ang aming pondo.

Bukod sa pagsuporta sa aming trabaho, maaaring makatanggap ng mga regalo ng pasasalamat mula sa OTW ang mga donasyong higit pa sa isang natukoy na halaga! Mahahanap mo ang buong hanay ng mga regalo sa aming pahina ng mga donasyon ngunit itatampok namin ang ilang piling handog dito.

  • Labintatlong taon na ang Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) — sapat na edad upang makakuha ng sarili nitong account sa AO3! Para ipagdiwang iyon, may hinanda kaming mga bagong pin para sa ika-13 na Anibersaryo.
  • Maaaring napansin mo rin ang aming mga pagdiriwang noong nakaraang buwan nang tumuntong sa edad labinlima ang kabuuan ng OTW. Mayroon din kaming mga magnet para sa ika-15 na Anibersaryo upang ipagdiwang ang okasyong ito! Isinama ang mga ito sa mga stickers na nagdiriwang ng parehong anibersaryo. Limitadong edisyon ang lahat ng mga gamit pang-anibersaryo, kaya kung gusto mo sila, tiyakin mong makakuha ng para sa iyo habang narito pa ang mga ito!
  • Nais din naming banggitin ang mga baraha ng fandom trope, na inilabas noong Abril at napatunayang napakasikat sa mga nagkaloob ng donasyon. Naglalaman ang bawat baraha ng natatanging word art na naglalarawan sa mga uri ng fannish terms at mga trope na matatagpuan sa mga AO3 tag. Maaari pang makuha ang gamit na ito ng mga magbibigay ng donasyong nagkakahalagang US$100 o higit pa.

Kung interesado ka sa mga regalo ng pasasalamat ngunit hindi mo kayang magbigay ng ganito kalaking donasyon kaagad, huwag mag-alala! Narito kami para sa iyo. Maaari kang gumawa ng isang umuulit na donasyon para sa maliit na halaga, at punan ang resibo ng donasyon upang ipaalam sa pangkat ng Pagpapaunlad at Kaaniban kung aling regalo ang nais mong pag-ipunan. Itatabi at ipapadala nila ito sa iyo kapag naabot na ng kabuuan ng iyong donasyon ang antas na kailangan para sa napili mong regalo.

Ang isa pang pangunahing benepisyo ng pagbibigay ng donasyon sa OTW na nagkakahalagang US$10 o higit pa ay ang pagkakaroon mo ng karapatang bumoto sa halalan sa susunod na taon para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa na namamahala sa mga gawain ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng aming halalan, maaari kang sumangguni sa website ng halalan ng OTW. Kung nais mong bumoto sa susunod na halalan sa Agosto 2023, maaari kang maging kaanib ngayon sa pamamagitan ng pagbigay ng isang donasyong nagkakahalagang US$10 o higit pa at pagpili sa “become a member” (maging isang miyembro) sa form para sa donasyon. Tatagal ng isang taon mula sa petsa ng iyong donasyon ang iyong pagkakaanib.

Kung hindi ka pa makapagbibigay ng donasyon sa OTW sa oras na ito, ayos lang! At kung magkakaroon ka ng libreng sandali, ikalulugod namin ang iyong tulong sa pagbabahagi ng balita tungkol sa kampanyang ito. Tulad ng dati, lubos naming ipinagpapasalamat ang lahat ng iyong ginagawa upang suportahan ang OTW at ang marami nitong mga proyekto. Salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Kami ay organisasyong pinapatakbo ng mga tagahanga, sinusuportahan ng mga donasyon at binubuo ng mga boluntaryo. Bisitahin ang website ng OTW upang malaman ang iba pang detalye tungkol sa amin. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.