Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre 2022: Maraming Salamat sa Inyong Suporta

Natapos na ang aming Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre, at labis kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihang-loob. Masaya naming ipinapahayag na dahil sa 7,683 taong nagkaloob ng donasyon mula sa 78 na bansa, nakalikom kami ng kabuuang US$276,467.69! Lalo kaming nagagalak na pinili ng 6,147 sa inyo na magsimula o muling maging kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) gamit ang inyong donasyon.

Bagama’t natapos na ang kampanya, tumatanggap kami ng donasyon nang buong taon. Maaari kayong maging botante anumang oras—kailangan niyo lamang sumali bago mag-alas 23:59 sa ika-30 ng Hunyo upang magkaroon ng karapatang bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa ng OTW sa Agosto.

Habang abala ang aming Komite ng Pagpapaunlad at Kaaniban sa pagpapadala ng mga regalo para sa inyong donasyon, nais naming maglaan ng sandali upang ipaabot ang aming pasasalamat. Wala kami rito kung wala ang inyong suporta sa iba’t ibang kaparaanan: ang inyong pinansyal na kontribusyon, mga lathala sa Fanlore, mga sipi sa Transformative Works and Cultures – TWC (Nagbabagong Katha at Kultura), mga komento at kudos sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), at mga luma at bagong hangang-katha. Napakahalaga ng mga ito sa amin at labis kaming nagpapasalamat! Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa kampanyang ito, at paglikha sa OTW kung ano ito ngayon.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Kami ay organisasyong pinapatakbo ng mga tagahanga, sinusuportahan ng mga donasyon at binubuo ng mga boluntaryo. Bisitahin ang website ng OTW upang malaman ang iba pang detalye tungkol sa amin. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.