Kampanya sa Pagiging Kaanib Ngayong Abril 2024: Panatilihing Ligtas ang mga Hangang-Katha

Nakakumpleto ng dalawang sarbey ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) kamakailan kasama ang aming mga project user upang mas higit pang malaman kung ano ang kanilang nalalaman tungkol sa aming ginagawa. Sa aming Ika-16 na Anniversary Survey, 87% ng 67,474 na mga tagahangang tumugon ang nagsabi na hindi nila kailanman narinig ang tungkol sa Open Doors ng OTW. Gayunpaman, sa aming International Fanworks Day (IFD, Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha) lampas 60% ng mga kumuha ng sarbey ang nagsabi na alam nila na pinapanatili ng OTW ang mga artsibo ng fandom, subalit 28% lamang ang nakakaalam na tumutulong din kami sa pagpapanatili ng mga pisikal na hangang-katha.

Kung kaya nais namin bigyan ng atensyon ang importanteng trabaho na ginagawa ng proyektong ito ng OTW. Nagsimula ang Open Doors noong 2009 sa pamamagitan ng pagpapadali sa mga donasyon ng mga likha ng tagahanga, tulad ng mga zine, audio at video tape, at ephemera, patungo sa mga akademikong aklatan na magtataglay at mag-iingat sa kanila. Noong 2012, sinimulan nila ang una sa higit na 100 paglilipat ng dihital na artsibo patungo sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Umaangkat ang proyektong ito ng mga nilalaman ng artsibo sa lahat ng wika at pormat.

Noong 2022, dinagdagan nila ito at nilikha ang AO3 Fanzine Scan Hosting Project (Proyekto sa Pagho-host ng Pag-iiskan ng Fanzine ng AO3), kung saan ang mga fanfiction at fanart na unang inilathala sa mga print fanzine ay inangkat patungo sa AO3.

Kapag sinusuportahan mo ang OTW, sinusuportahan mo ang mga gawain ng Open Doors at lahat ng aming mga proyekto sa pagpapanatili ng kasaysayan at mga kathang nilikha ng mga tagahanga sa loob ng ilang dekada. At para sa mga taong may kakayahang magbigay donasyon, mayroon kaming mga kagamitan na sa tingin nami’y masisiyahan kayong panatilihin!

Mga poetry magnet na maaaring ilagay sa repridyeretor, na binabaybay ang dalawang pangungusap sa Ingles. Ang bawat salita ay isang hiwalay na magnet.

Isiniwalat sa aming IFD sarbey na nakalikha ang higit 11% ng mga kumuha ng sarbey ng fannish na tula. Ngunit kung hindi niyo pa ito nagagawa, sa isang US$75 na donasyon, maaari niyo itong subukan gamit ang aming bagong mga poetry magnet na nagtatampok ng mga masasayang fannish na salita.

5 lawaran ng logo ng AO3 na may pigura ng pusa, kuneho, halimaw, at aso na iginuhit sa loob at paligid nito.

Sa isang US$40 na donasyon, mayroon na kami ngayong isang bagong uri ng sticker ng mga logo ng OTW + proyekto na nakatema sa mga hayop.

Maaari rin kayong magtakda ng isang umuulit na donasyon at mag-ipon para sa regalong inyong nagustuhan. Piliin niyo lamang ang regalong inyong nais, at kung hindi umabot ang kabuuan para sa donaysong iyon sa napili niyong regalo, ilalapat ang mga donasyong inyong gagawin sa hinaharap. Para sa mga nandito sa Estados Unidos, maaaring madoble ang inyong kontribusyon sa pamamagitan ng employer matching (pagtutugma ng donasyon): makipag-ugnayan sa inyong HR department upang malaman kung isa itong opsyon para sa inyo.

Ang isang US$10 o higit pa na donasyon ay magbibigay-daan upang maging miyembro kayo ng OTW. Ang mga miyembro ng OTW ay mayroong karapatang bumoto para sa Lupon ng Tagapangasiwa — ang namumunong lupon ng OTW. Mayroon kayo hanggang ika-30 ng Hunyo, 2024 na maging miyembro kung nais ninyong bumoto sa halalan ngayong taon, na idadaos sa Agosto.

Umaasa kami na sasamantalahin ng marami sa inyo ang pagkakataong ito para magbigay ng donasyon upang patuloy na gawin ng Open Doors ang kanilang trabaho, pati na ang AO3, Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Nagbabagong Katha at Kultura), at OTW Legal Advocacy (Ligal na Pagtataguyod ng OTW). At para sa lahat ng mga miyembro ng OTW na magre-renew ng kanilang kaaniban, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.