Kampanya para sa Pagiging Kaanib sa Abril 2023: Maraming Salamat sa Iyong Suporta

Tapos na ang Kampanya para sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ngayong Abril, at natutuwa kaming sabihin na nakalikom kami ng kabuuang US$252,343.98, mas higit pa sa aming inaasahan na US$50,000.00. Ang donasyong ito’y mula sa 7,852 katao mula sa 71 na bansa: maraming salamat sa bawat isa sa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya!

Lalo kaming natutuwa na 6,450 sa mga nagkaloob ng donasyon ang piniling maging o mag-renew ng kanilang pagiging miyembro ng OTW gamit ang kanilang donasyon. Hindi mabubuo ang OTW kung wala ang mga miyembro at tagagamit nito sa buong mundo, at ipinagmamalaki at ikinagagalak namin ang iyong patuloy na suporta sa amin! Labis kaming nasisiyahang malaman na ang aming misyon na suportahan, protektahan, at magbigay ng akses sa kasaysayan ng mga hangang-katha at kultura ng mga tagahanga ay patuloy na tumutugon sa mga taong nagpapahalaga nito: ang mga tagahanga mismo.

Kung binalak mong magbigay ng donasyon o sumali ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon, huwag mag-alala! Tumatanggap ang OTW ng mga donasyon sa buong taon, at maaari kang maging miyembro sa pamamagitan ng pagbibigay ng $10 o higit pa. Tumatakbo ang pagiging kaanib ng isang taon mula sa araw ng nagbigay ka ng donasyon, kaya kung magbibigay ka ngayon, maaari kang bumoto sa halalan ng Lupon ng OTW sa 2023, na magaganap ngayong Agosto. At makukuha ang aming mga eksklusibong regalo ng pasasalamat sa tuwing magbibigay ka ng donasyon!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.