Kampaň na získanie členov, október 2022: Ďakujeme za vašu podporu

Naša októbrová Kampaň na získanie nových členov sa skončila a my sme vám nesmierne vďační za vašu štedrosť. S potešením oznamujeme, že vďaka 7 683 prispievateľom z 78 krajín sme vyzbierali 276 467,69 USD! Mimoriadne nás teší, že 6 147 z vás si zvolilo založiť alebo predĺžiť svoje členstvo príspevkom pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu).

Hoci sa terajšia kampaň skončila, príspevky prijímame po celý rok. Voliacim členom sa môžete stať kedykoľvek počas roka—avšak, aby ste mohli voliť v každoročných augustových voľbách do Predstavenstva OTW, musíte sa pridať najneskôr do 30. júna, 23:59 SEČ.

Pokým je výbor pre Rozvoj a členstvo zaneprázdnený zasielaním ďakovných darčekov, radi by sme využili tento čas na vyjadrenie našej vďaky. Neboli by sme tu bez vašej podpory v jej rozmanitých podobách: bez vašich finančných príspevkov, článkoch vo Fanlore, citovaniami Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívnej tvorby a kultúry), komentármi a kudos na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) a starými i novými fanúšikovskými prácami. Veľmi to pre nás znamená a ceníme si to! Ďakujeme vám za vašu účasť v tejto kampani a za to, že robíte OTW tým, čím je dnes.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Event

Comments are closed.