Kadalasang Katanungan ukol sa Mga Donasyon at Pagkamiyembro

Mga Donasyon at Pagkamiyembro

Paano ako makapagbibigay ng donasyon sa OTW?

Upang magbigay ng donasyon, pumunta lamang sa aming form para sa mga donasyon.

Salamat sa iyong pagtangkilik! Kung mayroon kang mga katanungan o isyu sa pagkumpleto ng iyong donasyon, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong makapagbigay ng donasyon gamit ang tseke? Saan ko ito dapat ipadala?

Oo, kung nakatira ka sa Estados Unidos. Sa kasamaang-palad, hindi kami maaaring tumanggap ng mga tseke mula sa labas ng Estados Unidos sa kasalukuyan. Punan lamang ang aming form para sa mga donasyon, piliin ang opsyon na nagsasabing “I will send payment by check” (Ipapadala ko ang bayad gamit ang tseke), at ipadala ang iyong tseke sa:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Maaring abutin ang mga donasyong naka-tseke ng tatlong linggo bago ito mai-deposito. Kung may mga katanungan ka, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi o money order?

Oo, kung nagbigay ka ng donasyon gamit ang dolyar ng Estados Unidos, subalit mga salapi o money order na donasyong hindi para sa pagkamiyembro lamang ang tatanggapin. Kung para ito sa pagiging miyembro, kinakailangan namin ng isang account sa bangko o ng isang credit card upang mapatunayan namin na isa kang tunay na tao at isang indibidwal kapag nagsagawa kami ng halalan.

Upang makapagbigay-donasyon, maaaring ipadala ang salapi sa:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Kung may mga katanungan ka ukol dito, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa ibang salapi maliban sa dolyar ng Estados Unidos?

Oo, maaari kang makagawa ng online na donasyon gamit ang aming form para sa mga donasyon. (Mangyari lamang na pakitandaan na, para sa salapi at tseke, hindi kami maaaring tumanggap ng donasyong hindi nasa dolyar ng Estados Unidos). Kapag nagbigay ka ng donasyon gamit ang aming online form, ipatutukoy sa iyo ang halaga ng donasyon sa dolyar ng Estados Unidos; pagkatapos nito, makukumpleto mo na ang iyong pagbayad sa pamamagitan ng credit card o Paypal.

Maaaring makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban o sa PayPal support para sa karagdagang tulong.

Maaari bang i-awas sa buwis ang mga donasyon sa OTW? Kung oo, ano ang iyong EIN?

Oo, sa Estados Unidos. Rehistrado ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) bilang isang 501(c)(3) nonprofit organization, at maaaring i-awas sa buwis ang lahat ng donasyong binigay sa amin. Ang aming EIN sa Estados Unidos ay 38-3765024; isasama rin ito sa iyong resibo ng donasyon para sa iyong mga talaan.

Pakitandaan lamang na sa labas ng Estados Unidos, may posibilidad na mai-awas sa buwis o hindi ang iyong donasyon. Sumangguni sa isang tagapayo sa buwis upang malaman kung sapat na ang isang regalo sa isang US 501(c)(3) nonprofit organization upang magkaroon ng pagbabawas sa iyong buwis ayon sa iyong lokal na batas.

Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban kung ikaw may karagdagang katanungan ka tungkol dito.

Bakit hinihingi ang aking pangalan at tirahan sa form para sa mga donasyon? Maaari ba akong magbigay ng donasyon nang hindi nagpapakilala?

Para sa mga donasyon para sa pagiging miyembro, kinakailangan naming ikawing ang bawat donasyon sa isang tiyak na indibidwal para sa mga kadahilanang ligal, upang maiwasan ang kaganapan kung saan magbibigay ang isang tao ng donasyon ng maraming beses upang magkaroon ng karapatang magkaroon ng maraming boto. (Basahin ang Bakit kinakailangan ng bayad para sa pagiging miyembro upang mabigyan ang isang tao ng karapatang bumoto sa halalan ng OTW? sa ibabapara sa karagdagang impormasyon.)

Ligtas ang iyong impormasyon sa amin, at may paninindigan kami sa seguridad ng datos. Hindi namin kailanman ikakabit ang iyong pagkakakilanlang legal at fannish. Maaaring basahin ang aming Pampribadong Patakaran para sa karagdagang detalye.

Kung nais mong magbigay ng donasyon nang hindi ibinibigay ang iyong tirahan, maaari kang magbigay ng isang donasyong hindi pang-miyembro sa pamamagitan ng salapi o money order (tumatanggap kami sa dolyar ng Estados Unidos lamang). Maaaring sumangguni sa Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi o money order? sa itaas.

Mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban kung may karagdagang katanungan ka tungkol dito.

Ano ang pagkakaiba ng donasyong pang-miyembro at ng donasyong hindi pang-miyembro?

Sa donasyong pang-miyembro, itinatalaga ka bilang isang miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha): maaari kang bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng Pangangasiwa. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng aming halalan, mangyaring bisitahin ang website ng Halalan ng OTW o makipag-ugnayan sa Komite ng Halalan.

Habang ikinalulugod naming makatanggap ng mga donasyong hindi para sa pagkamiyembro, wala itong kasamang karapatang pamboto na maiuugnay sa pagkamiyembro ng OTW.

Bakit kinakailangan ng kabayarang pang-miyembro upang mabigyan ang isang tao ng karapatang bumoto sa halalan ng OTW?

Tulad ng maraming organisasyong di-pangkalakal, gumagamit ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng kabayarang pang-miyembro bilang isang tapat at madaling siyasating pangangailangan upang masiguro na isang indibiduwal lamang ang bawat miyembro. Kung hindi, maaring makagawa ang isang tao ng maraming account upang magkaroon ng maraming boto sa halalan.

Napupunta rin ang mga kabayarang ito sa pagtangkilik sa OTW—upang mabayaran ang aming mga gastusin sa operasyon para sa organisasyon at sa lahat ng aming proyekto, upang hindi namin kailanganin ang mga patalastas o humingi ng bayad mula sa aming mga tagagamit. Intensyon naming panatilihing mababa ang aming pinakamaliit na donasyon upang masigurong hindi ito magiging hadlang sa pagsali ng sinumang pinahahalagahan ang organisasyon, ngunit amin ding hinihiling na makapagbigay sana ng mas malaking halaga ang karamihan sa mga miyembro kung kakayanin!

Makabibili ba ako ng pagkamiyembro para iregalo sa iba?

Upang masiguro na tunay na tao ang lahat ng miyembrong bumuboto sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), at makapagsagawa ng patas na halalan, hindi namin pinapayagan ang pagreregalo sa pagiging miyembro. Ine-engganyo ang mga taga-tangkilik sa pagbibigay ng donasyon para sa iba gamit ang aming form, ngunit hindi magbibigay ng karapatang bumoto o ng pagkamiyembro ang mga donasyon na ito.

Makapagbibigay ba ang pagiging miyembro sa akin ng imbitasyon para sa AO3?

Hindi. Walang kaugnayan sa isa’t isa ang pagiging miyembro ng OTW (Organisasyon Para sa Ibahing Katha) at ang mga account sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Upang magkaroon ng account sa AO3, mangyari lamang na sumali sa pila para sa paanyaya. Tumutulong ang pagbibigay ng donasyon sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na tuluy-tuloy naming mabayaran ang gastos sa pagpapatakbo ng AO3 kaya aming inaanyayahan ang iyong pagtangkilik, ngunit naninindigan kami sa paghahandog ng AO3 bilang isang libreng serbisyo para sa lahat. Walang koneksyon sa pagitan ng donasyong indibidwal at sa mga account sa AO3.

Kung may katanungan ka ukol sa imbitasyon para sa AO3, maaaring makipag-ugnayan sa Tulong ng AO3.

Maikakabit ba ang aking pagiging miyembro ng OTW sa aking account sa AO3?

Hindi, walang anumang koneksyon ang pagiging miyembro sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) sa account sa Archive of Our Own – AO3 (Aming Sariling Sisidlan). Madiing sumusuporta ang OTW sa karapatan ng mga tagahangang paghiwalayin ang kanilang pagkakakilanlang fannish at hindi fannish. Hindi namin kailanpanman ikakabit ang dalawa, at magkaiba ang mga database na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagkamiyembro at impormasyon tungkol sa mga account ng AO3. Naaayon sa aming Pampribadong Patakaran ang aming pag-iimbak at paggamit ng iyong datos.

Hanggang kailan tumatagal ang pagiging miyembro? Paano ko malalaman kung maaari ba akong bumoto?

Tumatagal ang iyong pagiging miyembro ng isang taon mula sa iyong pinakahuling donasyon. Makakaboto ka kung pinili mong maging miyembro ng OTW, at aming natanggap ang iyong donasyon bago ang takdang oras ng pagkamiyembro para sa halalan ng taong iyon, na siyang pinapahayag ng OTW Komite ng Halalan.

Kung hindi ka sigurado kung kailan ang huli mong donasyon, mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban. Kung may katanungan ka tungkol sa takdang oras ng pagkamiyembro o sa proseso ng halalan, mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Halalan.

Saan napupunta ang aking donasyon? Paano ginagastos ng OTW ang salapi nito?

Sinusuportahan ng iyong donasyon ang mga operasyon at mga proyekto ng OTW (Organisasyon Para sa Ibahing Katha). Isa kaming organisasyon na binubuo ng mga boluntaryo, kaya napupunta ang bulto ng aming gastusin sa pagpapanatili ng aming mga proyekto.

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa aming mga kasalukuyang gastusin at sa aming prospektibong badyet, mangyaring bisitahin ang:

Kung may iba ka pang katanungan, mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong magbigay ng donasyon na minarkahan para sa isang tiyak na proyekto o gastusin ng OTW?

Sa kasalukuyan, walang paraan upang markahan ang mga donasyon para sa iisang proyekto o gastusin ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Maraming mga gastusin na hindi itinalaga para sa tiyak na proyekto at may kinalaman sa organisasyon sa kabuuuan: halimbawa, ang software na ginagamit ng aming mga boluntaryo upang magdaos ng mga pulong at magplano; ang server na nagho-host ng aming panloob na dokumentasyon at nilalaman ng Archive of Our Own – AO3 (Aming Sariling Sisidlan); at ang firewall na pumuprotekta sa Fanlore, AO3, at sa aming internal storage. Napupunta ang mga donasyon sa pananatili ng lahat ng ito at sa iba pang proyekto ng OTW.

Paano ako makakakuha ng buod ng lahat ng aking donasyon sa piskal na taong ito?
Ano ang regalo ng pasasalamat? Paano ako makakakuha ng isa?

Opsyonal na mga bagay ang mga regalo ng pasasalamat na maaari mong piliing matanggap kung nagbigay ka ng higit pa sa US$40. Kalimitang nagbabago ang listahan ng mga regalong maaaring makuha. Mangyaring bisitahin ang aming form para sa mga donasyon upang malaman ang kasalukuyang pagpipilian.

Gumagawa ako ng umuulit na donasyon. Maaaring ba akong makakuha ng regalo ng pasasalamat kung umabot na ang kabuuan ng aking mga donasyon sa ganoong halaga?

Oo! Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban at ipagbigay-alam sa amin kung anong regalo ang gusto mo. Kapag umabot ang donasyon mo sa halagang iyon, ipadadala namin ang regalo sa iyo.

Paano ako makakapagtakda ng isang umuulit na donasyon (magbigay ng US$__ kada __ buwan)? Maaari bang ilaan ang umuulit na donasyon patungo sa pagiging miyembro?

Bisitahin ang aming form para sa Umuulit na Donasyon upang makagawa ng umuulit na donasyon.

Kung iyong pinili ang opsyon para sa pagkamiyembro, maaaring ilaan ang iyong umuulit na donasyon patungo sa pagiging miyembro.

Paano ko makakansela o mababago ang halaga ng umuulit na donasyon na dati kong itinakda, o ang credit card na aking ginamit?

Para kanselahin ang iyong umuulit na donasyon, piliin ang iyong huling kontribusyon sa PayPal at pumunta sa “Manage payments for…” (Pangasiwaan ang kabayaran para sa…) o tumungo sa tab para sa Payments (Kabayaran) sa pahina ng iyong Settings. Hindi maaaring baguhin ang umuulit na donasyon. Kung nais mong baguhin ang umuulit na donasyon, kailangang kanselahin muna ito at gumawa ng panibago .

Upang mabago ang credit card na iyong ginamit sa donasyon, kinakailangan mong baguhin ang mga detalye ng iyong transaksyon sa Paypal. Mangyari lamang sumangguni sa PayPal help para sa karagdagang impormasyon ukol dito, o makipag-ugnayan sa PayPal support para sa tulong.

Kung nagbigay ako ng donasyon bilang paggunita sa isang tao, makakakuha ba sila ng abiso?

Hindi. Opsyonal ang pagbibigay ng email address para sa seksyon ng “In Honor of” (Bilang paggunita kay) at hindi nakagagawa ng kahit anong abiso, ngunit makatatanggap ang iyong pinararangalan ng mga karaniwang email na ipinapadala sa lahat ng mga donante.

Hindi ako makapagbibigay ng donasyon ngayon, ngunit gusto kong suportahan ang inyong trabaho. Maaari ba akong magboluntaryo para sa OTW?

Nakalista ang lahat ng mga posisyon na kasalukuyang bukas sa pahina ng Pagboboluntaryo. Kung hindi nakalista ang isang posisyong gusto mo, maaaring balikan ang pahina sa ibang pagkakataon at bantayan ang mga panibagong pagbubukas ng mga posisyon. Palagi kaming nagpapaskil ng impormasyon ukol sa mga bagong posisyon sa mga labasan ng balita ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha).