Juni 2016 Nieuwsbrief, deel 103

I. WERVING VOOR VERTALING EN NIEUWE TALEN

Vertaling heeft zich deze maand geconcentreerd op het werven van nieuwe leden: de commissie heeft 50 aanvragen ontvangen en zal 26 nieuwe vrijwilligers verwelkomen, waaronder drie nieuwe talen: Hindi, Roemeens en Welsh! Ze hebben ook een enquête onder de teams gehouden om meer te weten te komen over interne zaken die hebben gespeeld en ze hebben hun kaart op de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) website bijgewerkt. Deze kaart laat zien waar in de wereld Vertalingsleden zich bevinden.

Het Vertaling team zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen van over de hele wereld zich met ons kunnen verbinden – elke nieuwe taal maakt ons werk meer toegankelijk voor een wereldomvattend publiek.

II. ACHTER DE SCHERMEN BIJ DE OTW

Misbruik heeft ongeveer 350 tickets behandeld deze maand. Ze zijn bezig om de workflow te versoepelen door het invoeren van een nieuw ticket systeem.

Ondertussen hebben de bezige bijen bij Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie het veranderingslog van de afgelopen 11 updates gepost, waarvan vier in juni zijn uitgebracht. Sinds die tijd zijn ze hard aan het werk met code review en testen voor update 0.9.140. Deze update zal een aantal lang verwachte oplossingen voor de uitdaging-feature bevatten.

Tijdschrift is zich aan het klaarmaken om te beginnen met de productie voor de uitgave van 15 september. De laatste hand wordt gelegd aan editoriaal werk en een aantal updates van productie documentatie. Verschillende teamleden waren aanwezig bij
de Fan Studies Network conferentie in het Verenigd Koninkrijk, waar ze ook wat promotioneel werk hebben verricht uit naam van Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen).

Open Deuren heeft de import van een aantal archieven afgerond (Wesleyfanfiction.Net, The Prydonian, en Human Nature), hun website geüpdate, op een aantal nieuwe aanvragen van archivisten gereageerd en ze werken nog aan een aantal bestaande aanvragen.

Tagbeheer heeft diverse nieuwe stafleden mogen verwelkomen deze maand en heeft ze op de procedures getrained. De commissie heeft een aantal updates doorgevoerd op de canonicals van de X-men film en Tortall boeken fandoms om ze zo weer op één lijn te krijgen met de Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) standaarden en om hun organisatie duidelijker te maken.

III. JURIDISCH

In het begin van de maand heeft Juridisch opmerkingen ingediend bij de Europese Unie in antwoord op diens Publieke Consultatie op de Rol van Uitgevers in de Copyright Waarde Reeks en de Panorama Vrijstelling. OTW’s juridische vertegenwoordigers stelden dat het maken van nieuwe copyright-achtige rechten en handhavingsmechanismes onzekerheid, oneerlijkheid en schade zullen veroorzaken voor producenten en gebruikers van inhoud op het Internet.

Iets later in juni heeft de commissie zich bij de Electronic Frontier Foundation en Professor Eric Goldman gevoegd om opmerkingen aan het V.S. Copyright Office als antwoord op een Aankondiging van Voorgestelde Regelgeving in te dienen. De voorgestelde regel zou van sites die afhankelijk zijn van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Safe Harbor – zoals het Archive of Our Own – verlangen om hun DMCA toepasselijkheidstatus elke drie jaar te vernieuwen. In het antwoord van Juridisch werd gesteld dat deze voorgestelde eis schade kan berokkenen aan kleine service providers en providers kan blootstellen aan risico’s door het over het hoofd zien van kleine zaken.

Juridisch Voorzitter Betsy heeft deelgenomen aan een paneldiscussie bij Capitol Hill in Washington D.C. waarbij de rol van het internet in nieuwe creatieve culturen en economiën werd besproken en wat technologische vooruitgang betekent voor copyright wetten.

Juridisch kan ook een uitmuntend juridisch resultaat melden in de zaak van Capitol Records v. Vimeo. In 2014 heeft Juridisch zich bij een aantal bondgenoten gevoegd om een amicus brief in te dienen bij de Second Circuit Court of Appeals in die zaak. De zaak behandelde onder meer wat wordt bedoeld met ‘rode vlag’ kennis van inbreukmakend materiaal dat de hosting service zou verplichten om materiaal te verwijderen zonder een takedown notice in naam van de DMCA te ontvangen. OTW en onze partners hebben gepleit voor een standaard in het voordeel van sites die gebruiker-gegeneerd materiaal hosten, om te voorkomen dat de wet fair use en andere waardevolle uitingen bemoeilijkt. En we hebben gewonnen! De rechtbank stelde het volgende: Het aantonen dat een medewerker van de serviceprovider een video zag die een (al dan niet volledige) opname bevatte van herkenbare met copyright beschermde muziek, is niet voldoende bewijs om aannemelijk te maken dat een service provider “red flag” voorkennis had. Dit is een overwinning voor service providers, maar ook voor vidders die mogelijk ‘eerlijk gebruik’ maken van complete (of bijna complete) nummers. Dit is wat onze bondgenoten, de EFF, te zeggen hebben over het resultaat.

En, zoals altijd, heeft Juridisch ook gereageerd op een aantal vragen van fans.

IV. HET ZIT HEM IN DE MENSEN

Nieuwe Tagbeheer Vrijwillgers: Adri, Alecto Holmes, Alexandra926, Britt, Caitie, Caitlin, cat_eh, chas, Elf, mismoree, Aesyr, Gloria, goldstandard, Kezia Bryant, Kichi, lizard, Maddie, Mander, Nick 556, nocokenojoke, heypaula, Pent, Rianna Seven, Rocky, Sarah Jacobson, Sarar, Sobriquett, The_Plaid_Slytherin, veo_las_estrellas, wreck, tealeafer
Nieuwe Vertaling Vrijwilligers: Arahime & 17 anderen

Vertrekkende Commissie Stafleden Emilie Karr (Tagbeheer), thatwasjustadream (Communicatie), 2 Misbruik stafleden, 2 Wiki stafleden, 2 Vrijwilligers & Werving stafleden, 1 Support staflid
Vertrekkende Communicatie Vrijwilligers: 1 vrijwilliger
Vertrekkende Tagbeheer Vrijwilligers: SwaggyOrc
Vertrekkende AD&T Programmeur Vrijwilligers: 1
Vertrekkende Vertaling Vrijwilligers: Lextiel, dea, 2 anderen

Voor meer informatie over het bereik van onze commissies, ga naar de commissie lijst op onze website.

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.