Nyhetsbrev för juli 2014, Volym 82

För mer information om våra kommittéers inriktningar, läs listan på kommittéer på vår webbsida.

I. TA STEGET UT

Som vanligt är det mycket som händer med Juridiska kommittén! Den 26:e juli gjorde våra medarbetare Betsy och Heidi, tillsammans med Josh Wattles from deviantART, en välbesökt presentation på San Diego Comic Con som hette “Fans, Love, and the Law” (“Fans, kärlek och lagen”). Vi hoppas kunna lägga upp en inspelning av presentationen i framtiden. Juridiska kommittén fortsätter arbeta på en grönbok kring upphovsrättslagstiftning tillsammans med USPTO och NTIA. De tog också del i USPTOs konferens kring grönboken i Los Angeles den 29:e juli. Juridiska har även svarat på ett flertal frågor kring juridik från enskilda fans och hjälpt ett fan som fick en uppmaning från upphovsrättsinnehavare att ta ner sina verk. Slutligen arbetar kommittén på ett juridiskt uttalande som ska läggas fram nästa månad – vi kommer att låta alla få veta mer om detta när de är redo att offentliggöra det hela.

I ett annat fall som rör juridik så har ordföranden för Fanhackers, Nele Noppe, skrivit ett uppskattat inlägg om censurproblemet som möter många fans av anime och manga.

Kommittén för Webbstrategi, Design och Teknologi har för närvarande spärrat anonyma kommentarer på OTWs hemsida på grund av en stor mängd spam. Vi hoppas att detta snart kan återställas.

II. HOS AO3

Tillgänglighet, Design och Teknologi (AD&T) har gjort färdigt tre kodimplementeringar under den senaste månaden och håller på att färdigställa Utgåva 0.9.15 med 110 avklarade problem i bugghanteraren. De förbereder nu för nästa utgåva och har bara 25 kodförslag kvar. Nästa sak de kommer att fokusera på är rekrytering för Kvalitetskontroll och Testning, samt större kodningsprojekt.

Tyvärr har AD&T inte mycket tid att städa upp och optimera gammal skräpkod, eftersom de måste hantera de dagliga uppgifterna med att driva Arkivet (fixa buggar, planera koduppdateringar, hålla koll på prestanda och serverstabilitet osv). De har letat efter en frilansare inom Ruby on Rails som kan hjälpa till med specifika uppgifter inom kodning och omstrukturering, saker som kommer att vara viktiga för att lägga till nya funktioner och för att säkra Arkivet inför ökad trafik i framtiden och nu har man hittat Marie, som de är mycket glada att få arbeta med! AD&T tackar Styrelsen och Juridiska kommittén för den hjälp man fått för att kunna lägga ut en mindre del av arbetsuppgifterna på entreprenad, och tackar också OTWs donatorer för att ha bidragit finansiellt inför Arkivets framtid.

Support har hittills haft 485 ärenden i juli, vilket stämmer bra med deras nya genomsnitt. De hade också en öppen chatt i slutet av juni tack vara alla medarbetare och volontärer inom Support och Översättning som gav av sin tid. Det finns planer på ännu en öppen chatt i slutet av augusti, som ska följas av ytterligare två senare i år.

Medarbetare från Taggorganisering har samarbetat med Support kring en hel del ärenden och fortsatte att förfina sin träningsdokumentation. De har också kommit överens med Översättning om hjälp med taggar eller verk som inte är på engelska och som behöver strömlinjeformas med resten. Taggorganiseringskommittén välkomnade ytterligare 28 nya volontärer från juni-rekryteringen, vilket gör att denna grupp på 43 nya organisatörer är den största hittills! Grattis till alla för deras framsteg i träningen så här långt!

Missbruk talade mycket den här månaden om olika praxis och om vad varningar innebär. Det är svårare än det låter! Samtidigt hanterade kommittén cirka 200 missbruksrapporter från AO3-användare.

III. PROJEKTTID

Tidskriften vilar inte på lagrarna efter det lyckosamma juni-numret, som kunde ges ut i rätt tid. De förbereder sig för att börja producera september-numret och organiserar innehållet för de första två numren tänkta för 2015.

Wiki kunde ansluta tre nya medarbetare och två nya skötare som ett resultat av nya ansträngningar inom rekrytering. De avslutade framgångsrikt flera fall kring identitetsskydd och fortsatte att arbeta med olika ärenden de fått på utomståendes begäran. De arbetar också på en DMCA-policy med Juridiska kommittén och diskuterar några framtida projekt.

Utveckling & Medlemskap håller på att ta fram en plan för hur man kan ha insamlingar året runt, samtidigt som man även går framåt med diskussionerna om OTWs synliga identitet.

Open Doors (Öppna Dörrar) arbetar fortfarande med att stärka dokumentationen och assistera med pågående manuella importer.

Översättningskommitténs volontärer och medarbetare började utveckla verktyg för språkspecifik översättningsträning – jätteviktigt, men mycket arbete! De har testat PhraseApp, ett möjligt verktyg för att översätta AO3s gränssnitt, och är försiktigt optimistiska. De förbereder sig också för en stor rekrytering av volontärer nästa månad, så om du har funderat på att arbeta med översättning som volontär, håll ett öga på OTWs nyheter!

IV. LEDNING

I juni och juli har Styrelsen diskuterat sin konferens. Styrelsen är mycket nöjda med hur de nya kontorstiderna har fungerat och planerar att fortsätta ha kontorstider åtminstone till mandatperiodens slut. I enlighet med praxis så offentliggörs inte samtalsutskrifterna, men allt som styrelsen behöver diskutera eller rösta på, som har dykt upp under någon styrelsemedlems kontorstider, får antingen en punkt på protokollet för Öppet Sammanträde (18.00-19.00 UTC i Public Discussion på lördagar), eller också röstar styrelsen och skriver in det i veckans protokoll .

I juli började även styrelsens ordförande, Cat Meier, ha regelbundna kontorstider på onsdagar och torsdagar klockan 23.59-02.00 UTC.

Strategisk Planering är glada att kunna meddela att de för närvarande planerar diskussioner om Non-Profit 101 (Grundkurs i icke-vinstdriven verksamhet), öppna för alla medarbetare och volontärer för OTW. Syftet med dessa diskussioner är att utbilda OTW som helhet kring hur icke-vinstdrivna verksamheter vanligtvis är organiserade, strukturerade och styrda; hur OTW fungerar som icke-vinstdriven organisation och hur strategisk planering passar in i bilden, både för icke-vinstdriven verksamhet generellt och specifikt för vår organisation.

Med början i september kommer också Strategisk Planering be om uppdateringar från de aktiva kommittéer som de talade med för mer än sex månader sedan, så att de kan vidarebefordra den mest aktuella informationen under den kommande styrelsekonferensen.

De håller också på att intervjua och göra enkäter i kommittéerna för Juridik, Ekonomi, Kategoribyte, Översättning, Fanvideor, och Tidskrift, och de har rapporter på gång för Support, Kommunikation, Missbruk, Utveckling & Medlemsskap, samt Internationalisering & Spridning.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Volontärer & Rekrytering har arbetat hårt på att gå igenom gamla önskemål som släpat efter, såväl som att hålla takten med de nya önskemål som dykt upp i juli. De har kommit framåt i arbetet med Still Willing to Serve-projektet (Fortfarande beredd att stå till tjänst) några månader, och arbetar också på några årliga dokumentrevisioner, bland annat ett projekt för att revisera dokumentation för installation av nya medlemmar och borttagande av gamla. De har också formellt välkomnat följande personer:

Nya kommittémedarbetare: Rachmel och två andra medarbetare på Wikin;
Nya arbetsgruppmedlemmar: briar_pipe (Valberedelsen), Trey C (Valberedelsen), Carli Anderson (Valberedelsen)
Nya volontärer inom taggorganisering: MichelleMS, Aderam, Meu, drashian, Penny S, ChelseaIBelieve, okdreaming, cannothink, White Hawk, Sylwia Reszczynska, Ania Kopertowska, Goose, covur, ryasdfghjkl, MissGloryAnne, Jenny McDevitt, kiii17, FallenAngel, spock74, astoryandasong, QueenAlkmene, Shivakshi Rana, Arithanas, Dai-kun, mefisto, Wade, Sammie Jarrett och en till
Nya volontärer inom Översättning: 1

Och vi tackar av följande:

Avgående kommittéordförande: Natalie (Webbstrategi, Design & Utveckling)
Avgående kommittémedarbetare: Natalie (Webbstrategi, Design & Utveckling); Cynthia (Kommunikation); Cece (Volontärer & Rekrytering), tekla (Volontärer & Rekrytering); en medarbetare inom Översättning, en medarbetare inom Utveckling & Medlemskap, två medarbetare inom Missbruk, en medarbetare inom Internationalisering & Spridning
Avgående medarbetare från arbetsgrupperna: Claudia Rebaza (Valberedelsen)

Newsletter

Comments are closed.