Juhlistamme kolmivuotisen strategisen suunnitelmamme päättymistä!

Tammikuussa 2017 OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) otti käyttöön ensimmäisen strategisen suunnitelmansa. Strategisen suunnitelman tarkoitus on ohjata järjestön kehityksen suuntaa: määrittää tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Strateginen suunnitelma on vakiotyökalu sekä voittoa tavoittelemattomille järjestöille että liikeyrityksille, ja se oli OTW:lle erityisen tärkeä kasvaessamme järjestöksi, jolla on paljon liikkuvia osia ja Hugo-palkinnon voittanut projekti.

Täydet kolme vuotta on nyt kulunut, ja olemme työskennelleet kovasti strategiamme onnistumiseksi. Päättäessämme suunnitelman ja suunnatessamme eteenpäin haluamme jakaa kanssanne joitain OTW:n suunnitelman avulla saavuttamia kohokohtia.

Mitä hyötyä OTW:n ensimmäisestä strategisesta suunnitelmasta oli järjestölle?

Yksittäisille toimikunnille:

Kaikki (tai lähes kaikki) OTW:n toimikunnat tietävät ja ovat dokumentoineet:

 • mikä on toimikunnan rooli järjestössä (selvitys toimialasta),
 • mitä puheenjohtajalta odotetaan ja miten uusi puheenjohtaja koulutetaan (puheenjohtajan roolin kuvaus ja koulutussuunnitelma),
 • miten saadaan ja koulutetaan uusia toimihenkilöitä (rekrytointisuunnitelma),
 • miten selvitetään ja ilmoitetaan, kuinka paljon rahaa tarvitaan vuosittain (budjetit),
 • mitkä toimikunnan lähitulevaisuuden tavoitteet ovat ja miten ne aiotaan saavuttaa (tiekartat),
 • mikä on toimikunnan tavanomaista, jatkuvaa toimintaa ja miten se tehdään (sisäiset wiki-sivustot).

Johtokunnalle:

Strateginen suunnitelma on tukenut johtokuntaa:

 • selventämään johtokunnan jäsenen ja toimihenkilön vastuut (toimialan ja roolien dokumentointi),
 • esittämään, kuinka uusille johtokunnan jäsenille annetaan heidän tarvitsemansa tiedot (johtokunnan koulutussuunnitelma),
 • pohtimaan OTW:n tulevaa johtamisen rakennetta ja luomaan ehdotuksia sen parantamiseksi (hallinnon periaatteiden mahdollisuuksien ja uuden toimintamallin selvitys).

Koko järjestölle:

Strateginen suunnitelma on tukenut koko OTW:tä luomaan:

 • vuosittaiset budjetit,
 • selkeät taloussäännöt, jotka vastaavat voittoa tavoittelemattomien järjestöjen parhaita käytäntöjä,
 • tavoitteet vararahastojen koolle ja mitä varainhankintakampanjoilla halutaan saavuttaa,
 • prosessin, jota projektimme voivat hyödyntää tavoitteiden asetannassa ja saavutusten dokumentoinnissa,
 • raportin vapaaehtoisten mielipiteistä koko OTW:n tapaamisiin liittyen (tällä hetkellä johtokunnan käsittelyssä).

Kiitos!

Kaikki OTW:n vapaaehtoiset työskentelivät yhdessä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmme mahdollistavat jäsenten ja käyttäjien lahjoitukset ja tuki.

Suuret kiitokset kaikille OTW:n vapaaehtoisille ja sidosryhmille!

Announcement, News of Note

Comments are closed.