Jak dobrze znasz AO3?

Razem wygrywamy - Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) - 1-6 maja 2015, Promocja Członkostwa

The Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), będące owocem wykonywanej z ogromnym zamiłowaniem pracy, stało się integralną częścią bycia fanem dla wielu z nas. Ile jednak tak naprawdę wiesz o AO3, jego pochodzeniu i wewnętrznych mechanizmach działania?

Czy wiesz, że …

…nazwa “Archive of Our Own” odnosi się do książki Virginii Woolf A Room of One’s Own (Własny Pokój)?

…AO3 znalazło się na liście magazynu Time 50 Best Websites of 2013 (50 Najlepszych stron 2013 roku)?

…od wejścia w fazę Open Beta w listopadzie 2009 roku, AO3 cały czas rośnie? W lutym zeszłego roku, osiągneliśmy 1 milion prac reprezentujących twórczość fanowską!

…”Alternate Universe” jest najczęściej używanym tagiem w AO3?

…główny zespół AO3 zajmujący się rozwojem (Komisja Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii) składa się z 11 wolontariuszy, a 9 z nich to kobiety? Czyni to AO3 jednym z niewielu projektów open source dostępnych w internecie, składających się w większości z kobiet!

…ikony kategorii używają symboli astronomicznych by przedstawić różne typy prac? Venus dla F/F, Mars dla M/M, Słońce dla Gen oraz Uran dla Innych.

…AO3 istnieje dzięki fanom, takim jak Ty?

Polegamy na wiedzy i pracy naszych wolontariuszy, by utrzymać AO3 i umożliwić do niego dostęp fanom z całego świata. W sumie, prawie 500 wolontariuszy pracuje przy projektach OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), włączając w nie AO3, Open Doors (Drzwi Otwarte), Legal Advocacy (Wsparcie Prawne), Fanlore, oraz Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kulturę Przeobrażoną).

AO3 swoim istnieniem przypomina, jak wielka siła może tkwić w fandomie. Dziękujemy za to, że jesteś częścią tego niesamowitego projektu i pomagasz nam go tworzyć. Jeśli chciałabyś/chciałbyś wesprzeć AO3, prosimy zastanów się nad złożeniem darowizny już dziś.

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.