Isang Milyong Rehistradong Tagagamit Ay Naabot ng AO3!

Ikinatutuwang ibalita ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang isa pang tagumpay para sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan): isang milyong rehistradong tagagamit!

Pagdiriwang para sa isang milyong tagagamit

Ang AO3 ay itinatag sa pagnanais na magkaroon ng isang lugar na pinamamahalaan ng mga tagahanga kung saan maaring iimbak ang mga hangang-katha ng walang impluwensiyang pangkomersyal o limitasyon sa nilalaman. Inabot ng dalawa’t kalahating taon mula sa pansimulang ideyang iyon patungo sa Open Beta, ngunit noong ika-14 ng Nobyembre 2009, nag-umpisang magbukas ng mga account sa AO3 ang mga miyembro ng publiko. Nagsimulang lumago ang AO3, pati rin ang mga tagumpay na natamo. Nakamit natin ang di kapanipaniwalang tagumpay na isang milyong hangang-katha noong ika-15 ng Pebrero 2014, at itinatag ang unang taunang International Fanworks Day noong ika-15 ng Pebrero 2015 upang ipagdiwang ito.

Noong naabot ng AO3 ang tagumpay na dalawang milyong hangang-katha, ipinagdiwang namin ang dedikasyon ng lahat ng aming mga tagagamit, rehistrado man o hindi, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magboluntaryo at tumulong sa pagpapanatili sa mga proyekto ng OTW. Ngayong naabot na natin ang isang milyong rehistradong tagagamit, lalong nais naming magdiwang at magpasalamat sa kanila—sa mga manlilikhang nagbabahagi ng mga hangang-katha, sa mga tagapamagitang namamahala sa mga hamon at palitan ng handog, sa mga mambabasang nangangasiwa sa mga likom, at sa mga tagabigay ng mga komentaryong naghihikayat sa lahat na gawin ang kanilang pinakamahusay. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa inyong pagkamalikhain at pagtangkilik. Kung wala ang mga tagagamit, wala rin ang AO3, at pinahahalagahan namin ang lahat ng inyong sigasig at kasipagang ibinabahagi sa amin araw-araw.

Maraming mga kagalakang parating sa AO3, kaya ulit-uliting bumisita upang makita kung anong sunod na mangyayari. Maraming salamat ulit sa lahat ng inyong suporta, at inaasahan namin ang iyong patuloy na kasiyahan sa AO3!

Ang balitang ito ay isinalin ng mga boluntaryong tagasalin ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa aming gawain, maanong tumungo sa pahina para sa Pagsasalin sa transformativeworks.org.

Archive of Our Own

Comments are closed.