International Fanworks Day 2024: Ano ang Gagawin ng Inyong Fandom?

Nasasabik kaming ipahayag na sinimulan na namin ang paggawa para sa susunod na International Fanworks Day – isang mahalagang okasyon sapagkat ipagdiriwang namin ang ika-sampung taon nito! Nagagalak kaming idaos ang milestone at ang kaganapang ito kasama kayo, at nais naming marinig ang tungkol sa mga kaganapan sa inyong komunidad.

Ang International Fanworks Day, na idinaraos tuwing ika-15 ng Pebrero, ay nilikha ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) noong 2014 bilang pagkilala sa ika-isang milyong hangang-katha na nailathala sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Paraan namin ito upang maalala at makilala ang kahalagahan ng mga hangang-katha – anumang anyo nito – para sa epekto nila sa ating kultura, sa ating mga relasyon sa loob ng fandom, sa kung paano natin nararanasan ang medya, at para sa katotohanan na ginagawa nilang mas mabuti kahit kaunti (o higit pa) ang ating mga buhay.

Nais naming tawagan ang lahat ng mga tagahanga mula sa lahat ng mga fandom, sa lahat ng mga kultura, sa lahat ng mga bansa, at sa lahat ng mga wika na magsama-sama at ibahagi ang kanilang mga fannish na kaganapan sa pagdiriwang ng International Fanworks Day. Nag-ho-host man kayo ng pagbabasa ng hangang-katha, paligsahan sa cosplay, pagtatanghal ng fan art, o paglilikha ng komik sa loob ng 24 na oras, nais naming marinig ang tungkol dito! Sa pagbabahagi ng inyong kaganapan sa amin at sa buong komunidad, maaari kayong makihalubilo sa mga tagahanga mula sa iba’t ibang sulok ng fandom at suportahan ang mga fannish na komunidad sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang nakalulugod at inklusibong kapaligiran.

Umaasa kaming makakasali kayo sa aming inaayos na mga aktibidad para sa susunod na International Fanworks Day! Ipadala sa amin ang impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa inyong komunidad sa pamamagitan ng pagsagot sa form na ito bago ang o sa ika-28 ng Enero 2024. Pagkatapos ay ipapalaganap namin ang inyong kaganapan sa isang paskil sa Pebrero.

Abangan ang aming susunod na anunsyo sa Enero!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement, Event

Comments are closed.