Integritetspolicy

Denna sida är en översättning av “Privacy Policy.” Vid eventuella tvivel eller oklarheter gäller den engelska versionen.

1. OTW (Organisationen för Transformativa Verk) vidhåller varje fans rätt att skilja den identitet man har inom fandom från den man har utanför. Att skänka pengar till OTW och att använda OTWs tjänster, som t ex Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) eller wikin, är helt skilda saker. Du kan skänka pengar utan att använda några tjänster överhuvudtaget, använda alla OTWs tjänster utan att skänka pengar, eller göra både och utan att koppla ihop de olika handlingarna.
Vi kommer aldrig att länka samman den information vi får när någon skänker pengar med den information vi får när någon använder våra tjänster, såvida inte en givare särskilt önskar att vi gör det.
Vi hoppas verkligen att du väljer att ge till OTW; om du använder en särskild e-postadress för aktiviteter inom fandom så går det givetvis utmärkt att använda en annan e-postadress för gåvan.
Givande till OTW går under det amerikanska skatteverket IRS (Internal Revenue Service) regler och det kan eventuellt komma att krävas av oss att vi ska lagra och/eller dela med oss av information om våra givare till IRS eller den delstat som vi är huvudsakligt registrerad i (d.v.s. Delaware) för den årliga deklarationen.

2. Denna integritetspolicy täcker OTWs behandling av de personuppgifter som skickas in till oss, såväl som den information vi samlar in genom vanlig kommunikation när du använder våra tjänster.

3. Om denna policy någon gång ändras kommer vi att publicera alla uppdateringar på vår webb: https://transformativeworks.org/privacy.
Sådana förändringar kommer bara att gälla information som skickas in av dem som besöker, använder eller loggar in på webbplatsen efter det datum då de nya förändringarna har införts.

4. Om du känner att den här webbplatsen inte följer den policy som presenteras här, vänligen kontakta oss.

5. Vad vi gör:

a. När det gäller givare som väljer att bli medlemmar kommer vi att registrera namn, kontaktuppgifter och datum för medlemskapet. Alla givare som inte aktivt valt att vara anonyma får ett skrivet tack för sin gåva. Detta kan komma att skickas via e-post. För att kunna rösta i val måste du lämna en giltig e-postadress.

b. Vi kommer att använda den angivna e-postadressen internt. Emellanåt kan det hända att vi skickar e-post till dig från OTW. Vi vidhåller rätten att besvara alla e-postmeddelanden du skickar till OTW.

c. Vi kan komma att spara (1) e-postadresser till personer som kommunicerar med oss via e-post; (2) information om vilka sidor på OTW en specifik användare har besökt eller haft tillgång till; (3) IP-adressen för varje besökare på OTWs webbplatser; samt (4) information som en person skickar in till någon av OTWs e-postadresser (d v s e-postadresser som slutar med transformativeworks.org).

d. Vi använder oss av cookies för att lagra besökares inställningar; skräddarsy hur sidor visas baserat på besökarens webbläsare eller annan information som besökaren anger; samt för att registrera aktiviteten på sidan för att kunna erbjuda bättre service när besökare återkommer.
För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta att cookies används.
OTW har ingen tillgång till cookies skapade av andra sajter.

e. Om en kommentar lämnas på vår blogg kan vi komma att använda ett spam-filter från en tredje part för att automatiskt utvärdera innehållet och källan och därmed avgöra om kommentaren är spam eller inte. Det är integritetspolicyn hos den tredje parten som styr hur de behandlar kommentarerna som lämnas på bloggen. För nuvarande är den tredje part vi använder oss av Akismet.

6. Vad vi inte gör:

a. OTW kommer aldrig att lämna ut personuppgifter eller annan information som vi samlar in, med de undantag som nämns i denna policy. Vi kommer aldrig att använda personuppgifter för att marknadsföra produkter eller tjänster från en tredje part. Vi kommer aldrig att sälja, byta, eller hyra ut våra användares personuppgifter.

b. Vi kommer aldrig att lämna ut personuppgifter till en tredje part utan uttrycklig tillåtelse såvida vi inte (1) är skyldiga enligt lag att göra det; (2) har god anledning att tro att det är en nödvändig handling för att följa reglerna i en aktuell juridisk process, ett rättsligt avgörande, eller om en rättslig process riktas mot OTW; eller (3) ska samarbeta med brottsbekämpande myndigheter. Gällande (3) kommer vi att samarbeta i alla utredningar som genomförs av brottsbekämpande myndigheter i USA när lagen kräver att vi ska göra det.
Samarbete med brottsbekämpande myndigheter från andra länder och samarbete när det inte krävs enligt lagen sker helt efter vårt eget omdöme. Vårt omdöme ser positivt på frihet och rättvisa och negativt på förtryck och våld. Vi kommer att anstränga oss för att låta berörda användare veta om att vi delger personuppgifter såvida inte lagen förhindrar oss från att göra det. Trots våra ansträngningar kan det i vissa fall hända att den information vi har, som t ex IP-adress, inte räcker till för att kontakta berörda användare.

(Denna sektion är omarbetad och anpassad till OTW från https://www.nearlyfreespeech.net/about/privacy.php)