Inihahayag ng Open Doors ang Panibagong Pag-aangkat ng mga Fanzine na Katha

Noong nakaraang taon, nag-anunsyo ng ilang mga pagbabago ang komite ng Open Doors sa Fan Culture Preservation Project (Proyekto para sa Pangangalaga ng Kultura ng mga Tagahanga) nito, kabilang ang paglikha ng AO3 Fanzine Scan Hosting Project – FSHP (Proyekto sa Pagho-host ng Pag-iiskan ng Fanzine ng AO3).

Isang pakikipagtulungan ang FSHP kasama ang Zinedom, isang proyekto sa pangangalaga na pinapatakbo ng mga tagahanga kung saan orihinal na inilathala sa mga naimprentang fanzine ang mga hangang-katha at fanart na inaangkat sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Maaaring i-angkat ang mga hangang-katha sa AO3 kapag may pahintulot ng mga manlilikha nito o ng tagapaglathala ng fanzine kung saan ito nailathala.

Mula nang sinimulan ang proyektong ito, masusing inaayos ng Open Doors ang daloy ng trabaho para sa FSHP at sa pagsubok nito sa mga hangang-kathang nasa zine. Bagamat hindi pa sinisimulan ng Open Doors ang pakikipagtulungan sa sinumang tagapaglathala upang mag-angkat ng buong fanzine, abala na ang mga boluntaryo at katulong sa pag-aangkat ng FSHP sa pag-iiskan, pag-kopya, at pag-angkat ng mga hangang-kathang may pahintulot mula sa mga manlilikha na i-angkat ng Zinedom ang mga ito sa AO3.

Ngayon, masayang inihahayag ng Open Doors ang listahan ng mga koleksyon na nilikha nito para paglagyan sa mga hangang-kathang inangkat sa pamamagitan ng FSHP. Mayroong tig-isang koleksyon na nilikha para sa bawat fanzine kung saan inaangkat ang isa o higit pang mga hangang-katha, subalit hindi lahat ng katha mula sa mga zine ay narito, at marami nga ay iisa lang ang laman dahil iyon lamang ang binigyang-pahintulot na maiangkat sa Open Doors. Para malinaw sa lahat, plano ng Open Doors na ipagpatuloy ang pag-aanunsyo ng mga bago at lumalaking koleksyon habang nakakakuha sila ng pahintulot para maiangkat ang mga karagdagang katha mula sa mas maraming manlilikha sa hinaharap.

Sa ngayon, Setyembre 2023, nilikha ng Open Doors ang mga sumusunod na koleksyon para kumatawan sa mga fanzine na mayroong mga inangkat na katha:

Para sa mga tugon sa mga kadalasang katanungan, mangyaring sumangguni sa nakaraang paskil. Kung nais mong bigyan ang Open Doors ng pahintulot na i-angkat ang alinman sa iyong mga hangang-katha na dati nang inilathala sa naimprentang fanzine, o kung mayroon kang tanong ukol sa FSHP, mangyaring makipag-ugnayan sa komite ng Open doors.

Ikinatutuwa din namin kung nais ng mga tagahanga na tumulong sa amin na pangalagaan ang kwento ng alinmang fanzine kung saan inilathala ang mga ito sa Fanlore. Huwag mag-alala kung baguhan ka sa pag-eedit sa wiki! Tingnan ang portal para sa mga bagong bisita, o magtanong sa mga Fanlore Gardener para sa mga tip.

Maraming salamat sa iyong interes sa pangangalaga sa fannish na kasaysayan para sa bagong henerasyon na mambabasa!

– Pangkat ng Open Doors

Hindi na maaaring mag-komento sa paskil na ito sa loob ng 14 na araw. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, alalahanin, o komento tungkol sa paksang ito pagkatapos ng petsang iyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Open Doors.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement

Comments are closed.