Informacja od Zarządu

Banner wykonany przez Diane, z sylwetkami kobiety i mężczyzny oraz chmurkami dialogowymi. Jedna z chmurek zawiera logo OTW, a druga tekst 'Ogłoszenie OTW'.'

22 listopada, podczas planowo odbywającego się spotkania, Zarząd OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) przeprowadził głosowanie mające na celu powołanie Andrei Horbinski na stanowisko zwolnione w 2014 roku przez Annę Genoese. Kadencja ta dobiega końca 31 grudnia 2016 roku. Obsadzanie wolnych miejsc w Zarządzie jest zwyczajną częścią pracy Zarządu, jak przewidziane jest w Artykule V §4 Zarządzeń OTW.

Po przedyskutowaniu tego z resztą Zarządu, Andrea Horbinski zdecydowała się zrezygnować ze stanowiska w Zarządzie OTW na rok 2016. Złożyła rezygnację z Zarządu, mającą dojść do skutku 15 grudnia 2015 roku. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier i M.J. MacRae również rezygnują ze swoich stanowisk, z efektem tego samego dnia. Osoby, które są aktualnie członkami komisji OTW, pozostaną w organizacji w roli personelu, ale nie w roli Zarządu.

Zarząd na rok 2015 życzy Zarządowi na rok 2016, wszystkim wolontariuszom, personelowi oraz członkom OTW sukcesów w dalszej pracy organizacji.

Announcement

Comments are closed.