IFD2024 Enkätrapport

I. Introduktion

Denna enkätrapport visar resultaten från undersökningen som OTW (Organisationen för transformativa verk) delade med sig av i samband med det 10:e årliga firandet av den internationella fanverksdagen. Den öppnade den 9 februari, och stängde den 19 februari.

Undersökningen erbjöds på 25 språk, och fick i genomsnitt 50 266 svar totalt sett. Här finns varje fråga inkluderat tillsammans med antalet deltagare som svarade på varje fråga, samt hur många som valde vilket alternativ.

Vår enkätplattform hade medgivandeformuläret som första fråga, så undersökningen började med fråga 2. Av 56 651 svarande på medgivandeformuläret, så svarade 55 620 (98,18%) “Ja”, och 1 031 (1,82%) svarade “Nej”, vid vilken tidpunkt dessa användare inte fortsatte med undersökningen.

II. Undersökningsfrågor

Hur länge har du varit aktiv i fandoms online?

54 770 delttagare svarade på denna fråga.

 • Mindre än 1 år – 1 471 (2,69%)
 • 1-2 år – 4 793 (8,77%)
 • 3-5 år – 16 483 (30,19%)
 • 6-10 år – 17 473 (31,77%)
 • 11-15 år – 8 394 (15,26%)
 • 16-20 år – 3 458 (6,33%)
 • 16-20 år – 1 733 (3,21%)
 • Över 25 år – 965 (1,80%)

Vilka olika typer av verk av fans har du någonsin skapat? (Kryssa för allt som är tillämpligt)

52 796 deltagare svarade på denna fråga.

Notera: Dessa svarsalternativ har sorterats om för att visa flest antal svar till minst antal svar.

 • Fanfiction – 37 608 (70,43%)
 • Fanart – 26 431 (49,71%)
 • Bildredigering/grafik (ikoner, banner, bakgrundsbilder, osv.) – 14 596 (27,33%)
 • Hantverk (fanbindning, stickning, smyckestillverkning, modellbygge, etc) – 13 263 (25,04%)
 • Rollspel – 13 094 (24,91%)
 • Cosplay – 12 223 (23,20%)
 • Videor (vids, machinima, AMVs, redigeringar, etc) – 8 031 (14,95%)
 • Inget av ovanstående – 7 804 (14,71%)
 • Serier – 7 364 (13,81%)
 • Poesi – 5 996 (11,35%)
 • Animationer – 5 394 (10,38%)
 • GIFs och GIFsets – 5 177 (9,68%)
 • Meta – 3 925 (6,75%)
 • Fotoredigeringar – 2 704 (4,82%)
 • Fanmixar – 2 172 (3,97%)
 • Musik – 2 002 (3,80%)
 • Stillbilder eller berättelser med actionfigurer – 2 053 (3,75%)
 • Zines – 2 025 (3,46%)
 • Spel-innehåll – 1 787 (3,33%)
 • Podfic – 998 (1,89%)
 • Fanfilmer – 894 (1,69%)
 • Radiopjäser – 681 (1,26%)
 • Podcasts – 508 (0,95%)
 • Filk – 364 (0,65%)

Är du medveten om att OTW bevarar andra fanfiction-arkiv?

51 823 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 31 457 (60,70%)
 • Nej – 20 366 (39,30%)

Är du medveten om att OTW hjälper till att bevara verk av fans i fysiskt format?

51 823 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 14 767 (28,36%)
 • Nej – 37 056 (71,64%)

Har du någonsin besökt en samling med verk av fans som ägs av ett fysiskt bibliotek?

51 058 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 2 852 (5,50%)
 • Nej – 48 206 (94,50%)

Har du någonsin använt en samling på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)?

51 058 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 33 871 (66,19%)
 • Nej – 17 187 (33,81%)

Har du använt bokmärken på AO3 för att rekommendera ett verk?

50 591 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 36 026 (71,37%)
 • Nej – 14 565 (28,63%)

Har du någonsin deltagit i en utmaning eller fest anordnad på AO3?

50 591 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 6 586 (13,17%)
 • Nej – 44 005 (86,83%)

Har du någonsin skrivit om något som hänt mellan fans eller är specifikt för ett speciellt fandom?

50 249 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 21 095 (42,21%)
 • Nej – 29 154 (57,79%)

Har du någonsin bidragit till en fandomwiki?

49 751 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 8 805 (17,86%)
 • Nej – 40 946 (82,14%)

Har du någonsin sökt online efter en förklaring till termer som används i fandom? 

49 751 deltagare svarade på denna fråga.

 • Ja – 47 875 (96,32%)
 • Nej – 1 876 ( 3,68%)

Prenumererar du/följer du något av dessa OTW-konton? (Markera alla som gäller) 

48 810 deltagare svarade på denna fråga.

Notera: Dessa svarsalternativ har sorterats om för att visa flest antal svar till minst antal svar.

 • Inget av ovanstående – 22 451 (45,72%)
 • AO3 Status på Twitter/X – 16 696 (34,27%)
 • AO3 på Tumblr – 13 209 (27,16%)
 • AO3 Nyheter på Twitter/X (ao3org) – 7 715 (15,62%)
 • OTW på Tumblr – 3 838 (7,84%)
 • OTW på Twitter/X – 3 567 (7,01%)
 • OTW Nyheter via email – 2 353 (4,69%)
 • Fanlore på Tumblr – 1 908 (3,93%)
 • Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) på Twitter/X – 1 295 (2,62%)
 • ao3_wranglers på Twitter/X – 1 256 (2,52%)
 • Fanlore på Twitter/X – 867 (1,77%)
 • OTW på Instagram – 841 (1,66%)
 • OTW på YouTube – 689 (1,40%)
 • RSS-flöde från OTW Nyheter – 634 (1,30%)
 • OTW Elections på Twitter/X – 603 (1,22%)
 • Fanhackers på Tumblr – 533 (1,08%)
 • Fanhackers på Twitter/X – 323 (0,66%)
 • OTW på Facebook – 318 (0,63%)
 • Fanlore-gemenskapen på Dreamwidth – 227 (0,47%)
 • OTW på Pinboard – 199 (0,41%)
 • OTW på Weibo – 98 (0,20%)
 • OTW på LinkedIn – 97 (0,20%)

III. Slutsats

Resultatet av denna enkät har diverse begränsningar. Även om enkäten fanns att tas på 25 språk, så var det enda språket, förutom engelska, som fick ett statistiskt signifikant antal svar, kinesiska. På grund av detta kan resultatet från denna undersökning endast anses representera den engelsktalande gemenskapen inom OTW:s bredare publik.

Tillsammans med 2023 16-årsjubileumsenkät, så har OTW en bättre förståelse om fans medvetenhet om OTW:s projekt och nyhetsplattformar, och vi hoppas på att utveckla bättre metoder för att nå ut till dem med information om vår verksamhet.

Comments are closed.