House of Tucker sa presúva na AO3

House of Tucker, archív fanúšikovskej tvorby Star Trek: Enterprise, bude importovaný do Archive of Our Own — AO3 (Nášho vlastného archívu).

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie

House of Tucker bola fanúšikovská stránka Star Trek: Enterprise venovaná postave Charlesa “Tripa” Tuckera III. Stránka obsahovala päť podstránok, na ktorých boli zverejnené poviedky: ¡TRIP!, Trip/T’Polers, Archer*Trip, Trip*Malcolm, a Soval Annex.

Účelom projektu Záchrana online archívov výboru Otvorených dverí je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác na AO3. Otvorené dvere spolupracujú s moderátormi na importe v prípade, že im chýbajú financie, čas alebo iné zdroje na udržanie nezávislosti ich archívu. Otvorené dvere považujú spoluprácu s moderátormi, ktorí sa snažia o presun archívov, a takisto priznanie autorstva a získanie kontroly nad vlastnými prácami, za veľmi dôležité. Open Doors (Otvorené dvere) budú spolupracovať s evay, write_light, Bucky, myst123, wychwood, a wollem pri importe House of Tucker do samostatnej, prehľadávateľnej zbierky na AO3. V rámci zachovania kompletného archívu budú všetky poviedky, ktoré sa momentálne nachádzajú v archíve House of Tucker, umiestnené na serveroch OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a uložené na stránkach príslušných AO3 prác.

S importovaním prác z archívu House of Tucker na AO3 začneme po júli 2024. Import však nemusí začať po dobu niekoľkých mesiacov alebo aj rokov, v záležitosti od veľkosti či komplexnosti daného archívu. Samotní tvorcovia sú vždy vítaní, aby importovali svoje vlastné práce a pridávali ich medzičasom do kolekcií.

Čo to znamená pre autorov, ktorí mali práce na House of Tucker?

Každému autorovi pošleme na jeho email upozornenie o importe. Pred importovaním sa vynasnažíme skontrolovať, či sa niekde nenachádza už existujúca kópia ktorejkoľvek jeho práce. Ak kópiu nájdeme už publikovanú na AO3, namiesto importovania, ju pridáme do zbierky. Všetky práce, ktoré v mene autora archivujeme, budú v zhrnutí práce obsahovať jeho meno.

Všetky importované práce budú nastavené ako viditeľné iba pre prihlásených užívateľov AO3. Po tom, čo sa k práci prihlásite, ju môžete nastaviť ako viditeľnú pre verejnosť. Po 30 dňoch budú všetky importované práce, ku ktorým sa neprihlásil ich autor, nastavené ako viditeľné pre všetkých návštevníkov AO3.

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im váš/vaše pseudonym/y a emailovú/é adresu/y z House of Tucker, pokiaľ:

  • si želáte, aby sme importovali vaše práce, ale upozornenie o importe vám máme zaslať na iný email než ten, ktorý ste pôvodne použili na House of Tucker,
  • už máte účet na AO3 a svoje práce ste už presunuli sami,
  • si želáte svoje práce presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3),
  • si neželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3 alebo aby neboli pridané do zbierok archívu,
  • budete radi, ak vaše práce presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno,
  • máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť.

Prosím, v predmete vašej správy uveďte názov archívu. Pokiaľ už k vášmu House of Tucker emailu nemáte prístup, prosím kontaktuje Otvorené dvere a my vám pomôžeme. (Ak ste svoje práce publikovali aj inde, alebo môžete jednoducho dokázať, že sú vaše, super!; pokiaľ tak nie je, budeme spolupracovať s moderátormi House of Tucker na potvrdení vašich nárokov.)

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o:

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách, alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbeh House of Tucker na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov, alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať House of Tucker!

– Tím Otvorených dverí a moderátori House of Tucker.


Tento príspevok bude možné komentovať 14 dní. Ak máte akékoľvek otázky, obavy či pripomienky týkajúce sa tohto importu aj po tomto dátume, prosím, nakontaktujte Otvorené dvere.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.