HarryPotterFanfiction.com sa presúva na AO3

HarryPotterFanfiction.com, archív poviedok pre Harry Potter fandom, bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu).

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie

HarryPotterFanfiction.com bol pôvodne spustený v roku 2001, a v roku 2021 už obsahoval vyše 85 000 prác od takmer 40 000 autorov. HPFF už nedokázal podporovať sám seba finančne, a tak sa tieto práce sťahujú na AO3, aby sa príbehy od autorov, ktorí už medzi nami nie sú, zachovali.

Účelom projektu Online Archive Rescue Project (Záchrana online archívov) výboru Open Doors’ (Otvorených dverí) je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác na AO3. Otvorené dvere spolupracujú s moderátormi na importe v prípade, že im chýbajú financie, čas alebo iné zdroje na udržanie nezávislosti ich archívu. Otvorené dvere považujú spoluprácu s moderátormi, ktorí sa snažia o presun archívov, a takisto priznanie autorstva a získanie kontroly nad vlastnými prácami, za veľmi dôležité. Open Doors (Otvorené dvere) budú spolupracovať s poručníkmi archívu HarryPotterFanfiction.com, Ronniem a Gwen, pri jeho importe do samostatnej, prehľadávateľnej zbierky na AO3. Ako súčasť uchovania kompletného archívu bude zachovaný archív v celosti, všetky fanarty a grafiky momentálne nahraté na HarryPotterFanfiction.com, budú hosťované na serveroch OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a uložené na stránkach príslušných AO3 prác.

S importovaním prác z archívu HarryPotterFanfiction.com na AO3 začneme po skončení decembra 2021.

Čo to znamená pre autorov, ktorí majú práce na HarryPotterFanfiction.com?

Každému autorovi pošleme na jeho email upozornenie o importe. Pred importovaním sa vynasnažíme skontrolovať, či sa niekde nenachádza už existujúca kópia ktorejkoľvek jeho práce. Ak kópiu nájdeme už publikovanú na AO3, namiesto importovania ju pozveme do zbierky. Všetky práce, ktoré v mene autora archivujeme, budú v zhrnutí práce obsahovať jeho meno.

Všetky importované práce budú nastavené ako viditeľné iba pre prihlásených užívateľov AO3. Po tom, čo sa k práci prihlásite, ju môžete nastaviť ako viditeľnú pre verejnosť. Po 30 dňoch budú všetky importované práce, ku ktorým sa neprihlásil ich autor, nastavené ako viditeľné pre všetkých návštevníkov AO3.

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im váš/vaše pseudonym/y a emailovú/é adresu/y z HarryPotterFanfiction.com, pokiaľ:

  1. si želáte, aby sme importovali vaše práce, ale upozornenie o importe vám máme zaslať na iný email než ten, ktorý ste pôvodne použili na pôvodnom archíve
  2. už máte účet na AO3 a svoje práce ste už presunuli sami
  3. si želáte svoje práce presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3)
  4. si neželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3
  5. budete radi, ak vaše práce presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno
  6. máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť

Prosím, v predmete vašej správy uveďte názov archívu. Pokiaľ už k vášmu HarryPotterFanfiction.com emailu nemáte prístup, prosím kontaktujte Otvorené dvere a my vám pomôžeme. (Ak ste svoje práce publikovali aj inde, alebo môžete jednoducho dokázať, že sú vaše, super!; pokiaľ tak nie je, budeme spolupracovať s poručníkmi HarryPotterFanfiction.com na potvrdení vašich nárokov.)

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o:

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbeh HarryPotterFanfiction.com na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať HarryPotterFanfiction.com!

– tím Otvorených dverí, Ronnie a Gwen


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.