HarryPotterFanfiction.com flyttar till AO3

HarryPotterFanfiction.com, ett arkiv för Harry Potter fanfiction, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

HarryPotterFanfiction.com öppnade ursprungligen 2001 och 2021 innehöll arkivet mer än 85 000 verk av nästan 40 000 författare. HPFF kunde inte längre klara sig ekonomiskt, så berättelserna överförs till AO3 för att rädda de många berättelser vars skapare inte längre är med oss.

Syftet med Online Archive Rescue Project (Räddningsprojektet för onlinearkiv) med kommittén Open Doors (Öppna dörrar) är att hjälpa andra arkivs moderatorer att införliva verk av fans från dessa arkiv till Archive of our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Öppna dörrar arbetar med moderatorer för att importera deras arkiv när moderatorn saknar pengar, tid eller andra resurser för att självständigt fortsätta underhålla sina arkiv. Det är oerhört viktigt för Öppna Dörrar att vi samarbetar med moderatorer som vill importera sina arkiv och att vi ger skaparna av verken fullt erkännande för sina verk, så att de kan behålla så mycket kontroll över dem som möjligt.
Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Ronnie och Gwen för att importera HarryPotterFanfiction.com till en separat, sökbar samling på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer all fanart och grafik som nu finns på HarryPotterFanfiction.com att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för transformativa verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från HarryPotterFanfiction.com till AO3 efter december 2021.

Vad innebär detta för skapare som haft verk på HarryPotterFanfiction.com?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Vi kommer sedan att stänga ner webbplatsen permanent.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) HarryPotterFanfiction.com pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på HarryPotterFanfiction.com, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorerna på HarryPotterFanfiction.com för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, HarryPotterFanfiction.com på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara HarryPotterFanfiction.com!

– Öppna dörrar-teamet, Ronnie och Gwen


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.