Harry Potter FanFic Archive sa presúva na AO3

Harry Potter FanFic Archive, archív poviedok pre fandom Harry Potter, ktorý vytvoril Chad (CazBandit), bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu).

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie

Tvorca a vlastník stránky HPFanFicArchive.com, Chad (CazBandit), náhle zomrel v marci v roku 2020, avšak vďaka pomoci nového poručníka bude HPFanFicArchive.com aj naďalej fungovať skrz AO3.

Účelom projektu Online Archive Rescue Project (Záchrana online archívov) výboru Open Doors’ (Otvorených dverí) je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác na AO3. Otvorené dvere spolupracujú s moderátormi na importe v prípade, že im chýbajú financie, čas alebo iné zdroje na udržanie nezávislosti ich archívu. Otvorené dvere považujú spoluprácu s moderátormi, ktorí sa snažia o presun archívov, a takisto priznanie autorstva a získanie kontroly nad vlastnými prácami, za veľmi dôležité. Open Doors (Otvorené dvere) budú spolupracovať s poručníkom archívu Harry Potter FanFic Archive pri jeho importe do samostatnej, prehľadávateľnej zbierky na AO3.

Ako súčasť uchovania kompletného archívu budú všetky práce, ktoré sú momentálne nahraté na Harry Potter FanFic Archive, hosťované na serveroch OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a uložené na stránkach príslušných AO3 prác. Odkazy na staré webstránky časom presmerujú do kolekcií na AO3, ktoré môžete hľadať a filtrovať, aby ste lokalizovali jednotlivé importované práce.

Upozorňujeme, že Harry Potter FanFic Archive bude uzatvorený pre všetky nové a aktualizované práce dňa 12. decembra 2021, kedy prebehne kompletné zálohovanie. Stránka bude permanentne uzatvorená 31. decembra 2021.

S importovaním prác z archívu Harry Potter FanFic Archive na AO3 začneme po skončení decembra 2021.

Čo to znamená pre autorov, ktorí majú práce na Harry Potter FanFic Archive?

Každému autorovi pošleme na jeho email upozornenie o importe. Pred importovaním sa vynasnažíme skontrolovať, či sa niekde nenachádza už existujúca kópia ktorejkoľvek jeho práce. Ak kópiu nájdeme už publikovanú na AO3, namiesto importovania ju pozveme do zbierky. Všetky práce, ktoré v mene autora archivujeme, budú v zhrnutí práce obsahovať jeho meno.

Všetky importované práce budú nastavené ako viditeľné iba pre prihlásených užívateľov AO3. Po tom, čo sa k práci prihlásite, ju môžete nastaviť ako viditeľnú pre verejnosť. Po 30 dňoch budú všetky importované práce, ku ktorým sa neprihlásil ich autor, nastavené ako viditeľné pre všetkých návštevníkov AO3.

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im váš/vaše pseudonym/y a emailovú/é adresu/y z Harry Potter FanFic Archive, pokiaľ:

  1. si želáte, aby sme importovali vaše práce, ale upozornenie o importe vám máme zaslať na iný email než ten, ktorý ste pôvodne použili na pôvodnom archíve
  2. už máte účet na AO3 a svoje práce ste už presunuli sami
  3. si želáte svoje práce presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3)
  4. si neželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3
  5. budete radi, ak vaše práce presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno
  6. máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť

Prosím, v predmete vašej správy uveďte názov archívu. Pokiaľ už k vášmu Harry Potter FanFic Archive emailu nemáte prístup, prosím kontaktujte Otvorené dvere a my vám pomôžeme. (Ak ste svoje práce publikovali aj inde, alebo môžete jednoducho dokázať, že sú vaše, super!; pokiaľ tak nie je, budeme spolupracovať s poručníkom Harry Potter FanFic Archive na potvrdení vašich nárokov.)

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o:

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbeh Harry Potter FanFic Archive na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Je nám cťou, že môžeme spolupracovať na zachovaní diel z Harry Potter FanFic Archive. Hoci smútime nad stratou CazBandita, zároveň si uvedomujeme, aké sme mali šťastie, že CazBandit mal priateľa, ktorému udelil povolenie zachovať archív na AO3, aby sa nestratil. Premýšľanie o smrti kamarátov z fandomu môže byť ťažké, no môže to byť i príležitosť zvážiť čo sa stane s prácami a účtami, ako vašimi, tak aj vašich priateľov. AO3 ponúka možnosť prevzatia účtu, kedy vymenujete niekoho, kto bude mať prístup k vašim účtom v prípade vašej smrti alebo neschopnosti. Vymenovaním niekoho, kto bude konať vo vašom mene, sa môžete vopred rozhodnúť, aká bude budúcnosť s vaším AO3 účtom.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať Harry Potter FanFic Archive!

– tím Otvorených dverí a HPFFA poručník


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.