Hangang-Video at Multimedia

Ang mga tagahanga ay lumilikha ng maraming kathang multimedia, kabilang ang hangang-sining, mga vid, mga musikang vid para sa mga anime, politikal na remix, mga hangang-pelikula, hangang-patalastas, machinima, podfic, mga librong pinapakinggan at iba pa. Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay nakatalaga sa paniniguradong napapangalagaan at na maaaring matamo ang kasaysayan ng mga kathang ito, at ang aming mga proyekto para sa Fan Video at Multimedia ay nakalaan sa pagbibigay ng impormasyon at kasangkapan sa mas malawak na komunidad ng hangang-sining, at upang makatulong na magpaliwanag at i-ugnay ang mga kathang ito sa kalakhang mundo.

Fan Video Roadmap

Ang Fan Video Roadmap ay isang gabay sa mga pinaplanong katangian at serbisyo ng OTW ukol sa mga video, kabilang ang aming planong tuluyang maisama ang video sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan).

Mga Kasangkapan para sa mga tagalikha ng Fan Video

Ang mga sumusunod na pahina ay naglalaman ng impormasyong inaasaan naming magiging kapakipaknabang sa mga tagalikha ng fan video. Kung mayroon kang mungkahi o payo para sa isang pahinang dapat naririto, o panibagong suhestiyon o koreksiyon sa mga pahinang naririto na, maanong makipag-ugnayan sa amin.

Mga Kasangkapan para sa mga Iskolar ng Fan Video

  • Bibliograpiya ng Fan Video: pinangangasiwaan sa Zotero.
  • Pang-istilong Panuto sa mga Hangang-Katha: paano magbigay ng pagkilala sa mga fan vid (at ibang mga pang-iskolar na katha) sa mga pang-akademikong konteksto.
  • Vidding (2008), isang dokumentaryong ginawa ng OTW para sa proyektong New Media Literacy ng MIT.
  • Dokumentaryo ukol sa Vidding (2011), gawa ni Abigail Christensen
  • Pang-iskolar na Archive ng Mga Multimedia na Katha (parating na): Isang sinupan ng mga hangang-video na tinalakay sa mga pang-iskolar na lathala: magbibigay rin kami ng isang tunguhan para sa mga iskolar na may balak maglathala, upang magkaron ang mga lathalain at libro sa hinaharap ng pirmihang sanggunian at talababa.

Mga Proyekto Ukol sa Kasaysayan ng Pag-vid

Mayroong ligal at pang-iskolar na kadalubhasaan ang OTW sa paglikha ng fan video mula sa midyang live-action. Ang layunin ng aming mga proyekto sa Vidding History (Kasaysayan ng Pag-vid) ay magbigay-serbisyo sa komunidad ng pag-vid, at magpaliwanag at i-ugnay ang pag-vid sa kalakhang mundo. Kasama sa aming mga kasalukuyang proyekto ang: Vidding Oral History Project (Proyekto ukol sa Pasalitang Kasaysayan ng Vidding), the Test Suite of Fair Use Vids, at Vidding (2008), isang programang ginawa ng OTW para sa proyektong New Media Literacy ng MIT. Karamihan sa ligal na gawain ng OTW ay nauukol rin sa pag-vid. Para sa karagdagang impormasyon, maaring tumungo sa aming pahina ukol sa Legal Advocacy (Ligal na Pagtataguyod).

The Dark Archive (Karimlang Archive)

Ang layunin ng karimlang archive ay mag-imbak at protektahan ang mga vid. Ang sinupan na ito ay hindi online at hindi rin mabilis na mabubuksan. Maanong basahin ang Fan Video Roadmap para sa karagdagang impormasyon.

Torrent of Our Own (Aming Sariling Torrent)

Ang Aming Sariling Torrent ay magiging isang pribadong tracker para sa mga ibahing hangang-katha na lehitimong magagamit, kasama na ang: mga vid, mga hangang-patalastas, hangang-sining, mga pdf ng mga pahayagan, mga AMV, politikal na remix, machinima, at iba pang ibahing dihital na hangang-katha. Basahin ang Fan Video Roadmap para sa karagdagang impormasyon.