Bang and Blame site banner

Hammer to Fall och Bang and Blame kommer till AO3

Banner för Hammer to Fall banner med citatet: 'men ändå kommer historierna ut. De sprids från mun till mun, som viskningar och rykten, och varje gång en historia berättas broderas den ut' av Bercol i avsnittet Seek-Locate-Destroy

Hammer to Fall, ett fanfiction-arkiv för Blake’s 7 och Bang and Blame, ett arkiv för Blake’s 7-meta och fanfiction som utspelar sig efter serien håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Hammer to Fall, som grundades av Oracne 1998, är ett av de första arkiven med fanfiction om Blake’s 7 av flera skapare, och var också under en tid det största. Dess systersajt, Bang and Blame, startades 2000, också av Oracne, och fokuserade på fanfiction som utspelar sig efter serien och på meta. Båda sajterna har legat nere sedan 2010, men efter den lyckade importen av Hermit Library, bestämde sig Oracne för att återuppliva arkiven för att fortsätta att hålla verken tillgängliga för läsare och forskare.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Oracne för att importera Hammer to Fall och Bang and Blame till två separata, sökbara samlingar på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer alla verk som nu finns i Hammer to Fall och Bang and Blame att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Hammer to Fall och Bang and Blame till samlingarna på AO3 efter juni månad.

Vad innebär detta för skapare som har verk på Hammer to Fall eller Bang and Blame?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) för Hammer to Fall eller Bang and Blame, om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Hammer to Fall eller Bang and Blame, var vänlig kontakta Öppna Dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen ta del av Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar eller kontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivens historia, Hammer to Fall och Bang and Blame på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Hammer to Fall och Bang and Blame!

– Öppna Dörrar-teamet och Oracne

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.