Vad är skillnaden mellan rollerna som ’volontär’ och ’personal’?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en volontäruppbyggd organisation, så alla som arbetar gör det på frivillig basis. Samtidigt har våra roller olika nivåer av ansvarstagande och engagemang, som vi skiljer på genom att använda termerna volontär och personal.

Generellt arbetar en volontär som en del av en stor grupp (t.ex. taggorganiserare, kodare, testare, översättare) eller som en del av en arbetsgrupp med specifika uppgifter att slutföra. Storgruppsvolontärer behöver inte vara med på möten, någonting som volontärer inom arbetsgrupper förväntas göra. Volontärer har inte rösträtt i sin kommitté om de inte också är kommittépersonal.

Personal arbetar i en OTW- kommitté, förväntas vara med på möten samt medverka aktivt i kommittéärenden och kommittéprojekt. Personal måste oftast lägga ner mer tid än volontärer, och efter nio månader som personal kan en person ställa upp i val till styrelsen.

Kan jag vara volontär inom flera områden?

Ja, många av medarbetarna inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har flera roller. Dock ber vi dig se över den tid som kommer att krävas av de roller du är intresserad av och den tid du har att ge organisationen. Det kan vara positivt för både volontärer och OTW att en person har flera roller, men vi vill även se till att att vi inte lägger för mycket ansvar på enskilda personer. Alla våra beskrivningar av nya tjänster innehåller en uppskattad tid som tjänsten kräver. Detta är till för att underlätta för dig som sökande. Det är även bra om volontärer diskuterar eventuellt extra ansvar med sin kommittéordförande.

Måste jag vara på en specifik plats för att vara volontär?

Alla OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) volontärer arbetar på nätet, så du behöver inte vara på en speciell plats. Så länge du har tillgång till internet är du på rätt plats (och du får arbeta med människor från hela världen).