آیا من می توانم برای بیش از یک نقش داوطلب شوم؟

بله. بسیاری از کارمندان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) زمانشان را وقف چندین نقش می کنند. اما ما از شما خواهشمندیم که به دقت زمان لازم برای هر نقش که به آن علاقه‌مندید و زمانی که دارید تا در اختیار سازمان قرار دهید را در نظر بگیرید. وقتی که افراد همزمان در چندین نقش خدمت می کنند هم برای داوطلبان ما و هم برای OTW ارزشمند است، اما ما نیز می خواهیم مطمئن شویم که افراد را با مسئولیت های بیش از حد زیاد بار نکنیم. همه ی توضیحات جدید جایگاه های ما یک زمان مورد نیاز تقریبی برای نقش ارائه می کنند که به مدیریت انتظارات کمک می کند. همچنین پیشنهاد می شود که داوطلبان در مورد پذیرفتن نقش های اضافی با رئیس کمیته شان صحبت کنند.

چه فرقی بین وظایف یک داوطلب و یک کارمند وجود دارد؟

سازمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) تماما از داوطلبان تشکیل شده است، بنابراین تمامی افراد خدماتشان را به عنوان یک داوطلب انجام می دهند. در همین حین انواع نقش ها سطوح مختلفی از مسئولیت ها و تعهدات را دارند که ما با استفاده از عنوان داوطلب و کارمند بین آنها تفاوت قائل می شویم.

عموما یک داوطلب به عنوان بخشی از یک دسته (مانند بررسی کنندگان تگ ها، کدنویس ها، تسترها، مترجمان) یا یک کارگروه است که وظایف خاص و متمرکزی برای انجام دادن دارند. معمولا از داوطلبان دسته ها انتظار حضور در جلسه ها وجود ندارد اما ممکن است از داوطلبان کارگروه ها انتظار برود که این کار را انجام دهند. داوطلبان درون کمیته های خودشان رای ندارند مگر اینکه آنها به عنوان کارمند کمیته نیز کار کنند.

کارمندان درون کمیته های OTW خدمت می کنند، از آنها انتظار می رود که در جلسات شرکت کنند و همچنین در کسب و کار و پروژه های کمیته ها به صورت فعالانه مشارکت می کنند. زمان کاری که از کارمندان انتظار می رود غالبا بیشتر از زمان کاری داوطلبان است. همچنین بعد از نه ماه خدمت تحت عنوان یک کارمند، یک فرد واجد شرایط برای عضویت در هیئت مدیره است.