Hvad er forskellen mellem en “frivillig” rolle og en “medarbejder”-rolle?

OTW (Organisationen for Transformative Værker) kører udelukkende på frivillige kræfter, så alle deltager frivilligt. Der er dog forskel på ansvarsniveau og forpligtelse, som vi adskiller ved at bruge termerne frivillig og medarbejder.

Generelt er en frivillig en del af en større gruppe (f.eks. tagorganisatorer, kodere, testere, oversættere) eller en arbejdsgruppe med specifikke opgaver at udføre. Frivillige, der er en del af større grupper, pålægges som regel ikke at deltage i møder, mens frivillige i arbejdsgrupper muligvis forventes at gøre det. Frivillige har ikke stemmeret inden for deres respektive komitéer, medmindre de også er medarbejdere i komitéen.

Medarbejdere sidder i en OTW komité, forventes at deltage i møder og deltager aktivt i komitéens drift og projekter. Der er krav om flere arbejdstimer for medarbejdere end for frivillige. Derudover er man kvalificeret til at stille op til bestyrelsesvalget, når man har været medarbejder i ni måneder.

Kan jeg have mere end én rolle?

Ja, mange af OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) medarbejdere har flere roller. Vi vil dog anbefale, at du tænker det grundigt igennem i forhold til, hvor tidskrævende de roller, du er interesseret i, er, og hvor meget tid du kan bruge på OTW. Det kan give en masse både til vores frivillige og til OTW, når personer har flere roller, men vi vil også gerne sikre, at vi ikke overbebyrder folk med alt for mange forpligtelser. Alle vores nye beskrivelser af de forskellige positioner indeholder et bud på tidsforbrug for de specifikke roller, så vi nemmere kan afstemme forventninger. Vi vil også foreslå, at frivillige diskuterer muligheden for at påtage sig ekstra roller med deres komités formand.

Skal jeg bo et bestemt sted for at være frivillig?

Alle OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) frivillige arbejder online, så du behøver ikke at bo et bestemt sted. Så længe du har en internetforbindelse, er du det rette sted (og du kommer til at arbejde sammen med mennesker fra hele verden).