Blog archives

Tại sao TWC không cung cấp bản PDF của các bài viết?

Bởi Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) là một ấn phẩm đa phương tiện gồm hình chụp màn hình, video và sử dụng đường link, tạp chí phải được đăng tải trên mạng. Văn bản PDF không thể sao chép lại hoàn chỉnh trải nghiệm tương tác với số báo. Hơn nữa, vì TWC giữ bản quyền dưới Giấy Phép Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 của Creative Commons, fan có thể muốn thay đổi định dạng của tạp chí bằng cách biến nội dung thành văn bản PDF và phát… Read more

TWC sử dụng bản quyền gì?

Bắt đầu với Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) số 25, các bài viết sẽ được cấp phép theo Giấy Phép Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 của Creative Commons. Để biết lý do đằng sau quyết định này của tạp chí, xem bài Bản quyền và Truy cập Mở ngày 15 tháng 9 năm 2017. Giấy phép này cấp quyền sử dụng thương mại và cả phi thương mại với ghi nhận công tác giả. Do đó, các đơn vị, như báo chí có thể in lại các bài viết… Read more

TWC đăng tải những gì?

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) đăng tải những bài báo mang tính hàn lâm được duyệt bởi người đồng đẳng, với nội dung về sự tiếp nhận rộng rãi của sự chuyển hóa, về sự tham gia của fan trong nhiều văn bản; bài phân tích được biên tập và các bài luận do cá nhân viết; đánh giá sách; và phỏng vấn.

Tôi có thể gửi bài cho TWC bằng cách nào? Liệu tôi có thể đăng bài nếu tôi không phải là học giả?

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại Trang web của Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) . Chúng tôi hoan nghênh bài từ bất kì ai, miễn là chúng phù hợp với phạm vi và trọng tâm của TWC.

Khi nào thì TWC ra số báo mới?

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) ra hai số một năm vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9.