Blog archives

Varför tillhandahåller inte TWC PDF-kopior av sina artiklar?

Då Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) är en multimedia-tidskrift som publicerar skärmdumpar, inbäddade videor, och använder hyperlänkar, måste tidskriften finnas online. PDF-filer kan inte återge den interaktiva upplevelsen på samma sätt. Dessutom, eftersom TWC har upphovsrätt under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens, kanske fans vill ändra tidskriften genom att göra PDF-filer av innehållet och göra det tillgängligt för allmänheten. Så länge som dokumenten visar orginalkällans URL, och så länge som den som lägger upp filerna inte tjänar pengar på dem, så är denna aktivitet tillåten under CC-licensen. Faktum är att TWC uppmuntrar sådan fan-aktivitet. Slutligen vill TWC motverka vikten… Read more

Vad använder TWC för upphovsrätt?

Från och med Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) Nr. 25, licensieras essäer under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens. En förklaring av tidskriftens resonemang finns i ledaren från den 15 september 2017, Copyright and Open Access. Den här licensen tillåter såväl icke-kommersiell som kommersiell användning med erkännande. Därför behöver inte enheter, till exempel förlag, som vill göra nytryck av artiklar (även för kommersiella ändamål) något upplåtelseavtal. TWC Nr. 1 till och med 24 licensieras under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported Licens. För Nr. 1 till och med 24, är det TWC och inte författaren som innehar upphovsrätten. Vem som än… Read more

Vilken typ av artiklar publicerar TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) publicerar fackgranskade vetenskapliga artiklar om transformation i bred bemärkelse, om fan-engagemang med olika typer av texter och om fan-gemenskap; redaktörsgranskade meta-artiklar och personliga essäer; bokrecensioner och intervjuer.

Hur kan jag skicka in till TWC?

Detaljerade riktlinjer för inlämning på nätet finns tillgängliga på hemsidan för Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer). Vi välkomnar inlämningar från alla så länge bidraget följer TWC:s inriktning och omfattning.

Hur ofta ges TWC ut?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) ges ut två gånger om året, 15 mars och 15 september.