Blog archives

Dlaczego TWC nie zapewnia plików PDF ze swoimi artykułami?

Ponieważ Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) jest multimedialną publikacją, która publikuje zrzuty ekranu, umieszcza filmy i używa hiperlinków, publikacja musi pojawiać się online. Pliki PDF nie są w stanie odpowiednio powielić interaktywnej natury dziennika. Ponadto, ponieważ TWC zastrzega prawa autorskie w ramach licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe)>, fani mogą chcieć przekształcać publikację poprzez tworzenie plików PDF z treścią publikacji i ogólne udostępnianie ich. O ile dokument zawiera link z oryginalnym źródłem, i o ile publikant nie pobiera za to opłat, ta czynność jest całkowicie dopuszczalna w ramach warunków licencji CC. TWC wręcz zachęca fanów do… Read more

Z jakiej licencji korzysta TWC?

Od 25 numeru Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczości i Kultury Przeobrażonej), eseje publikowane są pod licencją Creative Commons Attribution 4.0 International (Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe). Aby uzyskać wyjaśnienie stanowiska czasopisma, odnieś się do artykułu wstępnego z 15 Sierpnia 2017, Copyright and Open Access (Prawa Autorskie a Otwarty Dostęp). Licencja ta zezwala zarówno na niekomercyjne jak i komercyjne użycie z zachowaniem uznania autorstwa. Z tej przyczyny podmioty, jak i przedstawiciele prasy, chcące przedrukować artykuły (nawet dla celów komercyjnych), nie muszą pozyskiwać dokumentów zezwalających. Numery TWC od 1 do 24 zostały wydane pod licencją Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported)…. Read more

Jakiego rodzaju rzeczy publikuje TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) publikuje naukowe artykuły wzajemnej weryfikacji na temat szeroko rozumianej transformacji, o interakcji fanów z różnymi rodzajami tekstów oraz o społecznościach fanowskich; edytorsko recenzowane meta artykuły i osobiste eseje; recenzje książek oraz wywiady.

W jaki sposób mogę wysłać wniosek/propozycję do TWC? Czy mogę współpracować nawet jeśli nie jestem członkiem akademii?

Szczegółowe instrukcje odnośnie składania wniosku/aplikacji/propozycji są dostępne online na stronie Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczości i Kulturze Przeobrażonej). Wszystkie wnioski/propozycje są mile widziane, o ile ich treść pokrywa się z przedmiotem i zakresem TWC.

Jak często wychodzi TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) wychodzi dwa razy w roku: 15 marca i 15 września.