Blog archives

Hvorfor lager ikke TWC PDF-filer av sine artikler?

Fordi Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer) er et multimodalt tidsskrift som publiserer skjermbilder, legger inn videoer og benytter seg av hyperkoblinger, må tidsskriftet være online. PDF-filer kan ikke gjenskape den fulle interaktive opplevelsen av å lese tidsskriftet. Videre, fordi TWC opererer under lisensen Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License, kan det hende at fans ønsker å omforme tidsskriftet ved å opprette PDF-filer av innholdet for å gjøre det generelt tilgjengelig. Så lenge dokumentet legger ved URLen til originalkilden, og så lenge den som publiserer ikke tar betalt, er denne aktiviteten fullt akseptabel under betingelsene for CC-lisensen. Faktisk oppmuntrer TWC til… Read more

Hvilken opphavsrett bruker TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer) opererer under opphavsretten Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Hvem som helst kan dobbeltpublisere eller remixe alt som er publisert i TWC uten å få spesifikk tillatelse, så lenge informasjon om den opprinnelige forfatteren er tatt med, eller man legger ved en hyperkobling. Dette betyr at hvem som helst kan publisere hele artikler fra tidsskriftet, så lenge forfatteren er navngitt og man ikke tjener penger på dette. Forfattere kan derfor dobbeltpublisere hele artikler på bloggen eller hjemmesiden sin etter at TWC har blitt gitt ut. På samme måte kan tilfeldige personer dobbeltpublisere hele tekster uten… Read more

Hva slags type innhold publiserer TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer) publiserer hovedsakelig fagfellevurderte akademiske artikler om transformasjon, om fans’ engasjement rundt diverse typer tekster, og om fansamfunn; redaksjonelt evaluerte metaartikler og personlige essay; bokanmeldelser; og intervjuer.

Hvordan kan jeg sende inn noe til TWC? Kan jeg bidra selv om jeg ikke er en akademiker?

Detaljerte retningslinjer for å sende inn noe på nettet er tilgjengelig på hjemmesiden til Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer). Vi tar i mot bidrag fra alle så lenge bidraget innretter seg etter TWCs fokus og omfang.

Hvordan kan jeg sende inn noe til TWC? Kan jeg bidra selv om jeg ikke er en akademiker?

Detaljerte retningslinjer for å sende inn noe på nettet er tilgjengelig på hjemmesiden til Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer). Vi tar imot bidrag fra alle så lenge bidraget innretter seg etter TWCs fokus og omfang.