Blog archives

Зошто TWC не обезбедува PDF варијанти од статиите?

Бидејќи Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) е мултимедиско списание кое објавува слики, вметнува видеа и користи хиперлинкови, тоа мора да се појави онлајн. PDF верзиите не би можеле соодветно да го овозможат интерактивното искуство на списанието. Исто така, бидејќи TWC ја користи Creative Commons Attribution 4.0 International лиценцата, фановите може да сакаат да го трансформираат спианието, создавајќи PDF документи од содржината и давајќи слободен пристап. Сѐ додека документот го содржи линкот до оригиналниот извор и сѐ додека оној што го објавува PDF-документот не наплаќа за пристап, оваа активност е сосема прифатлива под условите на CC-лиценцата. Всушност, TWC ги потикнува ваквите… Read more

Каков тип на авторски права користи TWC?

Почнувајќи со Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) бр. 25, есеите се лиценцирани под Creative Commons Attribution 4.0 меѓународна лиценца. За објаснување на размислувањето на списанието, видете го уредничкото писмо Авторски права и отворен пристап од 15ти септември. Оваа лиценца истовремено овозможува некомерцијално и комерцијано користење со атрибуција. Поради ова, правните лица, на пример печатниците, кои сакаат да ги реиздадат статиите (дури и за комеријални потреби) не мора да добијат документи за ослободување на авторските права. TWC броевите 1 до 24 се лиценцирани под Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported лиценца. За броевите 1 до 24, TWC, не авторот ги задржува авторските… Read more

Какви типови на трудови објавува TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) website објавува рецензирани академски статии за трансформација, широко опишано, за фанскиот ангажман со разни типови на текстови и фан-заедниците; мета-статии и лични есеи резенцирани од уредникот; осврти на книги и интервјуа.

Како можам да пријавам труд за TWC?

Деталните правила за поднесување на труд се достапни онлајн на Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) website. Добредојдени се пријави од секого сѐ додека поднесеното е во согласност со фокусот и опсегот на TWC.

Колку често излегува TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Трнасформативни дела и култури) излегува двапати годишно, на 15ти март и 15ти септември.