Blog archives

Pam nad yw’r TWC yn darparu PDFau o’i herthyglau?

Oherwydd mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn siwrnal amlgyfrwng sy’n cyhoeddi saethiadau sgrin, mewnblannu fideos a defnyddio hypergyswlltiadau, mae rhaid i’r siwrnal cael ei chyhoeddi ar-lein. Ni all PDFau ddyblu’r profiad rhyngweithiol o’r siwrnal. Yn bellach, oherwydd mae’r TWC wedi’i hawlfreintio o dan ”Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported Licence” (Trwydded Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Anfasnachol Anmhorthadwy 3.0), efallai y bydd ffaniau’n eisiau trawsffurfio’r siwrnal trwy greu PDFau o’r cynnwys a’i gwneud ar gael yn gyffredinol. Oni bai bod y testun yn rhoi cysylltiau i’r ddogfen wreiddiol, ac nad ydy’r postwr yn gofyn am arian, mae’r gweithgaredd hon yn… Read more

Pa hawlfraint ydy’r TWC yn defnyddio?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cael ei hawlfreintio o dan ”Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License” (Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Anfasnachol Anmhorthadwy 3.0). Gall unrhyw un ail-brintio neu ail-gymysgu unrhyw beth yn y TWC heb sicrhau caniatâd yn benodol, oni bai bod y wybodaeth o’r cyhoeddiad wedi’i phriodoli a/neu wedi’i ei chysylltu’n ôl. Mae hyn yn meddwl gall unrhyw un postio’r testun llawn o unrhyw erthygl, gyda phriodoliad, oni bai bod dim elw yn cael ei ennill. Gall awduron ail-bostio’r cynnwys llawn o’i erthygl ar ei blog neu wefan ar ôl i’r TWC cael ei phrintio. Oni… Read more

Pa fath o bethau ydy’r TWC yn argraffu?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn argraffu erthyglau academaidd ag adolygiad cymheiriaid amdam drawsffurfiad yn eang, amdan gyfranogiad ffan â gwahanol fathau o destunau, ac amdan gymunedau ffan; erthyglau meta a thraethodau sydd wedi’i hadolygu’n golygyddol; adolygiadau llyfr; a chyfweliadau.

Sut allai cyflwyno papur i’r TWC? Allai cyfrannu hyd yn oed of nad ydwyf yn academydd?

Mae yna ganllawiau cyflwyno manwl ar-lein ar gael ar wefan ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy). Rydym yn croesawi gyflwyniadau o bawb oni bai bod y cyfraniad yn cydymffurfio â chanolbwynt a scôp y TWC.

Pa mor aml ydy’r TWC yn cael ei chyhoeddi?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cael ei chyhoeddi dwywaith y flwyddyn, ar Fawrth 15fed a Medi 15fed.