Blog archives

Pam nad yw’r TWC yn darparu PDFau o’i herthyglau?

Oherwydd mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn siwrnal amlgyfrwng sy’n cyhoeddi saethiadau sgrin, mewnblannu fideos a defnyddio hypergyswlltiadau, mae rhaid i’r siwrnal cael ei chyhoeddi ar-lein. Ni all PDFau ddyblu’r profiad rhyngweithiol o’r siwrnal. Yn bellach, oherwydd mae’r TWC wedi’i hawlfreintio o dan Trwydded Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Rhyngwladol 4.0, efallai y bydd ffaniau’n eisiau trawsffurfio’r siwrnal trwy greu PDFau o’r cynnwys a’i gwneud ar gael yn gyffredinol. Oni bai bod y testun yn rhoi cysylltiau i’r ddogfen wreiddiol, ac nad ydy’r postwr yn gofyn am arian, mae’r gweithgaredd hon yn dderbyniol ô dan dermau’r drwydded CC. Mewn… Read more

Pa hawlfraint a ddefnyddir gan TWC?

Gan ddechrau gyda Transformative Works and Cultures – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) Rh. 25, bydd traethodau’n cael eu trwyddedu o dan Briodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Ryngwladol 4.0. Am esboniad ar ymresymiad y cylchgrawn, cyfeiriwch at y golygyddol dyddiedig 15 Medi, Hawlfraint a Mynediad Agored. Mae’r drwydded hon yn caniatáu defnydd anfasnachol a masnachol gyda phriodoliad. Am hynny, nid oes rhaid i endidau fel gweisg sy’n dymuno ailargraffu erthyglau gael caniatâd (hyd yn oed at ddibenion masnachol). Mae TWC Rh. 1 i 24 wedi’u trwyddedu o dan y Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Anfasnachol Anmhorthadwy 3.0. Mae TWC, nid yr awdur, yn dal hawlfraint… Read more

Pa fath o bethau ydy’r TWC yn argraffu?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn argraffu erthyglau academaidd ag adolygiad cymheiriaid amdam drawsffurfiad yn eang, amdan gyfranogiad ffan â gwahanol fathau o destunau, ac amdan gymunedau ffan; erthyglau meta a thraethodau sydd wedi’i hadolygu’n golygyddol; adolygiadau llyfr; a chyfweliadau.

Sut allai cyflwyno papur i’r TWC?

Mae yna ganllawiau cyflwyno manwl ar-lein ar gael ar wefan ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy). Rydym yn croesawi gyflwyniadau o bawb oni bai bod y cyfraniad yn cydymffurfio â chanolbwynt a scôp y TWC.

Pa mor aml ydy’r TWC yn cael ei chyhoeddi?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cael ei chyhoeddi dwywaith y flwyddyn, ar Fawrth 15fed a Medi 15fed.