Blog archives

Proč TWC nenabízí PDF verzi článků?

Vzhledem k tomu, žeTransformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury) je multimediální periodikum, které zveřejňuje snímky, obsahuje videa a používá hyperlinky, musí být v online formě. Formát PDF není schopen adekvátně reprezentovat zaměřovaný interaktivní zážitek. Dále, protože má TWC autorská práva dle Creative Commons Attribution 4.0 International License, mohou fanoušci chtít přetvořit jeho obsah vytvořením PDF a jeho zveřejněním. Dokud má v sobě dokument odkaz na původní zdroj a daný člověk za něj nechce peníze, je toto dle podmínek CC licence akceptovatelné. TWC takovou transformativní fanouškovskou aktivitu dokonce podporuje. TWC též vzdoruje důležitosti, kterou akademické pole přisuzuje tištěným médiím. Pokud bychom vytvořili… Read more

Jaká autorská práva TWC používá?

Od 25. čísla Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury) se eseje uvedené v časopisu řídí licenčními podmínkami Creative Commons Attribution 4.0 International License (Mezinárodních veřejných licencí Creative Commons, “Uveďte původ “ verze 4.0). Pro objasnění důvodu pro toto rozhodnutí si přečtěte zprávu redaktora ve vydání z 15. září 2017, Copyright and Open Access. Tato licence povoluje jak nekomerční, tak komerční užití s uvedením autora. Subjekty, jako například noviny, které si přejí znovu uvést články (i pro komerční účely), tak nemusí vyřizovat administrativu kolem žádosti o uvolnění autorských práv. Čísla TWC 1 až 24 řídí licenčními podmínkami Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported… Read more

Co TWC publikuje?

Časopis Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultury) publikuje ověřené akademické články o transformaci (v širším pojetí), o fanouškovském kontaktu s různými druhy textů a o fanouškovských komunitách; a dále redakčně ověřené meta články a osobní eseje, recenze knih a rozhovory.

Jak můžu přispět do TWC?

Detailní návody na vložení příspěvků online jsou dostupné na stránkách Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury). Uvítáme příspěvky od každého, pokud jsou v souladu se zaměřením a rámcem TWC.

Jak často TWC vychází?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní práce a kultury) vychází dvakrát ročně, 15. března a 15. září.