Blog archives

Câu hỏi của bạn chưa được trả lời?

Vui lòng liên hệ chúng tôi với câu hỏi của bạn và chúng tôi sẽ trả lời nó.

Tại sao một số trang chỉ bằng tiếng Anh, mà không được dịch sang tiếng mà tôi chọn?

Trang web đang được dịch bởi các tình nguyện viên trong thời gian rảnh rỗi của họ. Chúng tôi đã quyết định sẽ đăng những thông tin chính trong ngôn ngữ của bạn ngay sau khi nó được dịch xong, tuy nhiên bản dịch hoàn chỉnh của trang web vẫn chưa được hoàn thành. Chúng tôi đang cố gắng giúp bạn truy cập tất cả trang web bằng ngôn ngữ của bạn, nhưng xin thông cảm rằng việc này sẽ mất nhiều thời gian.

Ai đã dịch trang web này?

Những người phiên dịch cho OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) có hai cấp bậc: những nhân viên của ban Phiên Dịch và các đội ngôn ngữ. Các nhân viên điều phối văn bản cần dịch và làm việc với những ban khác. Các nhóm ngôn ngữ có độ to nhỏ khác nhau (với ít nhất một dịch giả và một người biên tập) và bao gồm tình nguyện viên biết nói thành thạo một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Ngoài trang web này ra, các tình nguyện viên phiên dịch cũng giúp cho những dự án khác của OTW như… Read more