Blog archives

Fick du inte svar på din fråga?

Vänligen kontakta oss med dina frågor, så besvarar vi dem mer än gärna.

Varför finns en del innehåll bara tillgängligt på engelska, och inte på det språk jag valde?

Den här webbplatsen översätts av volontärer på deras fritid. Vi bestämde oss för att släppa kärninformationen på de respektive språken så fort som den var redo, trots att översättningen av hela webbplatsen inte är klar än. Vi arbetar på att efter hand göra all information tillgänglig för dig, men vänligen förstå att detta tar tid.

Vem har översatt den här webbplatsen?

OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) översättare arbetar på två nivåer: översättningspersonal och språkteam. Personalen koordinerar översättningsuppdrag och samverkar med de andra kommittéerna. Språkteamen varierar i storlek (men har alltid minst en översättare och en betaläsare) och består av volontärer som talar ett språk annat än engelska, antingen som modersmål eller flytande. Utöver den här webben hjälper översättarna också till att göra andra OTW-projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) tillgängliga för en internationell publik.