Blog archives

Fikk du ikke svar på spørsmålet ditt?

Vennligst kontakt oss med spørsmålet ditt og vi vil gledelig gi deg svar.

Hvorfor er noe av innholdet bare tilgjengelig på engelsk og ikke på mitt valgte språk?

Denne nettsiden oversettes av frivillige som bruker fritiden sin på å oversette den. Vi har valgt å publisere grunnleggende informasjon etter hvert som oversettelsene er utført, på tross av at en fullstendig oversettelse av siden ikke er ferdig. Vi jobber med å gjøre all informasjon tilgjengelig for deg, men ha forståelse for at dette tar tid.

Hvem oversatte denne nettsiden?

OTWs (Organisasjonen for transformative verk) oversettere jobber i to seksjoner: personalet for oversettelse og språkteamene. Personalet koordinerer oversettelsesoppdrag og fungerer som et kontaktledd mellom andre komiteer. Språkteamene varierer i størrelse (alltid med minst én oversetter og én korrekturleser) og består av frivillige som enten er flytende i eller morsmålsbrukere av et annet språk enn engelsk. Utenom denne nettsiden hjelper også oversetterne til på andre av OTWs prosjekter, som for eksempel å gjøre Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) tilgjengelig for et internasjonalt publikum.