Blog archives

Ni ches i ateb i fy holiad!

a href=”/?page_id=10102″>Cysylltwch â ni gyda’ch holiad, a byddem ni’n hapus i’w hateb.

Pam yw rhai rhannau o’r cynnwys yn Saesneg, yn lle’r iaith dewisais?

Cyfieithwyd y wefan hon gan wirfoddolwyr yn eu hamser eu hun. Dewisom ni i ryddhau gwybodaeth yn eich iaith chi mor gynted â phosib, er bod y wefan gyfan ddim wedi’i chyfieithu’n gwbl eto. Rydym yn gweithio ar wneud y cynnwys i gyd ar gael yn eich iaith, ond rydym yn gofyn i chi deall bod hyn yn cymryd amser.

Pwy gyfieithodd y wefan hon?

Mae cyfieithwyr yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gweithio mewn dau dîm: staff Cyfieithu a thimau iaith. Mae’r staff yn cydlynu aseiniadau cyfieithu ac yn cysylltu â phwyllgorau eraill. Mae’r timoedd iaith yn amrywio mewn maint (gydag o leiaf un cyfieithwr ac un ail-darllenwr), ac yn cynnwys gwirfoddolwyr sy’n siarad mamiaith neu sy’n rhugl mewn iaith sydd ddim yn Saesneg. Heblaw’r wefan hon, mae’r cyfieithwyr hefyd yn helpu gwneud prosiectau OTW eraill fel yr Archive of Our Own – AO3 (Archif Ein Hun) yn ymgyrchol i gynulleidfa ryngwladol.