Blog archives

Ai là người quản lý OTW?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) là một tổ chức được tạo ra bởi các fan, cho các fan. Tổ chức được quản lý bởi một ban điều hành. Vui lòng xem phần Về chúng tôi để viết thêm thông tin.

Tại sao những giá trị và nhiệm vụ tập trung vào các fan nữ hơn?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) được dựa trên một cộng đồng fan đã tồn tại nhiều thập kỷ với các thành viên chủ yếu là phụ nữ. Gần đây, do Internet và các công nghệ thông tin mới, cộng đồng này và những điều họ quan tâm đang nhanh chóng mở rộng và giao thoa với các cộng đồng fan với những lịch sử khác. Chúng tôi rất hào hứng và tràn đầy hy vọng về cách cộng đồng của chúng ta đang mở rộng và hội ngộ với các nền văn hóa fan khác, và chúng tôi hoan nghênh… Read more

OTW có đại diện cho tất cả fandom không?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) không muốn và cũng không thể đại diện cho tất cả các fandom: fandom rất rộng lớn, bất kể bạn định nghĩa nó như thế nào. Hiện tại, OTW muốn tạo ra một ngôi nhà hữu dụng, với chức năng tìm kiếm, đáng tin cậy và ổn định cho tất cả các fanfic, bất kể phân loại hay fandom của chúng, và trong tương lai xa chúng tôi cũng muốn mở rộng sang những tác phẩm khác của fan. Để thực hiện điều này, chúng tôi đang cố xây dựng một cơ sở hạ tầng… Read more

Tại sao bạn chọn thuật ngữ này?

Từ biến đổi trong tên của tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi được chọn để nhấn mạnh một trong những cách bảo hộ pháp lý cho tất cả các loại tác phẩm của fan (kể cả fanfic về người thật): chúng là những tác phẩm biến đổi từ tài liệu gốc. Theo Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, việc sử dụng một cách biến đổi nghĩa rằng “thêm một điểm gì mới, với một mục đích hoặc một nét khác, bằng cách thay đổi [bản gốc] với những sự diễn đạt, ý nghĩa hoặc thông điệp mới.” Một câu chuyện từ góc nhìn… Read more

Tác phẩm được biến đổi có nghĩa là gì?

Một tác phẩm được biến đổi lấy một tác phẩm có sẵn và biến nó thành một thứ khác với một mục đích, cảm giác hay một cách thể hiện mới. Tác phẩm được biến đổi bao gồm (nhưng không giới hạn trong) fanfic, fanfic về người thật, fanvideo, và fanart. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) quan tâm đến tất cả các loại tác phẩm được biến đổi, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên ủng hộ và bảo vệ những loại tác phẩm trong kho tàng lưu trữ của chúng tôi và những fan tạo ra chúng.