Blog archives

AO3 có bao nhiêu người người dùng là người châu u?

OTW không theo dõi người dùng và không có khả năng tạo lịch sử tìm kiếm cho từng người dùng riêng. Dựa theo các phỏng đoán trên kinh nghiệm của chúng tôi, số người dùng châu u hàng tháng vào khoảng 3.48 triệu, nhưng có thể trong tương lai chúng tôi sẽ đưa ra một con số dự đoán khác. Ngoài ra, dựa theo Digital Services Act (Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số), có sự nhập nhằng giữa “nền tảng” và “dịch vụ”; và liệu Archive of Our Own và Fanlore có phải hai “nền tảng” hoặc “dịch vụ” riêng biệt hay không. Chúng… Read more

Ai có thể dùng dịch vụ của OTW và có thể tình nguyện?

Chúng tôi hoan nghênh tất cả những ai muốn bàn luận về tài liệu gốc (các chương trình, ban nhạc, vận động viên, anime, etc.) và fandom; chúng tôi hoan nghênh tất cả những người sáng tạo hoặc thưởng thức fanfic, fanvideo, fanart, và các loại tác phẩm biến đổi khác.

Tôi có thể tình nguyện để giúp đỡ không?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) thường xuyên tuyển dụng cho các ban và vị trí khác nhau. Vui lòng truy cập Trang Tình Nguyện để biết thêm thông tin tuyển dụng. Bạn cũng có thể liên hệ Ban Tình nguyện và Tuyển dụng của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu như bạn hứng thú với Fanlore – trang bách khoa toàn thư bảo tồn fandom, bạn có thể giúp đỡ bằng cách thêm thông tin ở đó (một nơi tuyệt vời để bắt đầu là Fanlore wishlist, nơi biên tập viên hiện tại của chúng tôi đăng lên những… Read more

Các ban được thiết lập như thế nào?

Ban Điều hành quyết định những ban nào nên được thiết lập, và sau đó bổ nhiệm (các) chủ tịch ban và tán thành các thành viên mà chủ tịch ban chọn ra. Những thành viên ban đầu tiên đã được chọn từ những người trả lời lời kêu gọi tình nguyện viên “Muốn Tham Gia” đầu tiên.

Ai chọn Ban Điều Hành?

Ban Điều hành năm 2007-2008 đã được bổ nhiệm để khánh thành và bắt đầu hoạt động của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tất cả những Ban Điều hành sau đó được bầu bởi các thành viên của OTW. Ban Điều hành có nhiệm vụ sắp xếp các ban khác, đưa ra các quyết định cuối cùng, ghi chép các chi tiêu, giải quyết các vấn đề liên quan đến sự chấp hành, v.v. Các thành viên của Ban Điều hành có nhiệm kỳ 3 năm. Mỗi năm, một phần ba của ban được bầu lại. Các ứng cử viên… Read more