Blog archives

Vem kan använda OTW:s tjänster, och anmäla sig som volontär?

Vi välkomnar alla som vill diskutera källor (TV-serier, grupper, idrottare, anime, etc.) och fandom; vi välkomnar vem som helst som skapar eller avnjuter fanfiction, videor, fankonst, och andra typer av transformativa verk.

Kan jag anmäla mig som frivillig att hjälpa till?

OTW rekryterar regelbundet för olika kommittéer och positioner. För kallelser om rekrytering, vänligen se vår Volontärsida. Du kan också kontakta vår kommitté Volontärer och Rekrytering när som helst. Du kanske också är intresserad av Fanlore, OTWs wiki för bevarande av fandom, och av att hjälpa till med att lägga till information där. (En bra plats att börja är på vår Fanlore-önskelista, där nuvarande redaktörer lägger upp var de skulle vilja ha hjälp.) För mer information, vänligen besök vår FAQ om att vara volontär.

Hur väljs kommittéerna?

Styrelsen bestämmer vilka kommittéer som ska organiseras. Sedan utser de ordförande till dessa kommittéer, och godkänner kommittémedlemmar som väljs ut av ordförandena. De ursprungliga kommittémedlemmarna valdes bland dem som svarade på det första offentliga uppropet där vi efterfrågade volontärer villiga att tjänstgöra.

Vem väljer styrelsen?

Styrelsen för 2007-2008 utsågs för att få igång OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Alla efterföljande styrelser väljs av OTW:s medlemmar. Det är styrelsens ansvar att organisera kommittéer, ta slutgiltiga beslut, bokföra, hantera efterlevnad, och så vidare. Styrelsemedlemmarna ombeds att tjänstgöra under en period på tre år. En tredjedel av styrelsen väljs varje år. Styrelsen väljs bland medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter, och som har tjänstgjort minst en period i en kommitté. Varje medlem av OTW får en röst i valet, oavsett hur mycket de bidrar. Om du är intresserad av att ställa upp i styrelsevalet, vänligen kontakta Valberedningen. För mer information om vår valprocess,… Read more

Vem ligger bakom OTW?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en organisation som är skapad av fans, för fans. Den drivs av en styrelse. Se Om Oss för mer information.