Blog archives

Koliko uporabnikov imate v Evropi?

OTW že po zasnovi ne sledi svojim uporabnikom, niti ne more poustvariti zgodovine brskanja za posameznega uporabnika_co. Glede na normalno uporabo in po naših izkušnjah ocenjujemo, da je mesečno aktivnih približno 3,48 milijna evropskih uporabnikov_ic (pridržujemo si pravico spremeniti to oceno v prihodnosti). Hkrati obstaja tudi negovotost glede tega, kaj je po Zakonu o digitalnih storitvah “platforma” in kaj “storitev”, ter ali so projekti kot sta Naš lastni arhiv in Fanlore med seboj ločeni “platformi” oz. “storitvi”. Pridržujemo si pravico, da se v prihodnosti vrnemo k temu vprašanju, zaenkrat pa naša ocena zajema vse naše projekte.

Kdo lahko uporablja storitve OTW in kdo je lahko prostovoljec?

Sprejmemo vsakogar, ki želi razpravljati o virih (serijah, glasbenih skupinah, športnikih, anime, itd.) in fandomih; sprejmemo vsakogar, ki ustvarja ali uživa fikcijska dela, videe, fanovsko umetnost in druge vrste transformativnih del.

Ali lahko pomagam?

OTW redno išče nove prostovoljce za različne odbore in položaje. Če vas to zanima, prosimo obiščite našo stran Prostovoljstvo. Lahko tudi stopite v stik z našim odborom za prostovoljce in zaposlovanje. Mogoče vas bo zanimala tudi Fanlore, wikistran OTW za ohranjanje fandoma, kjer lahko pomagate z dodajanjem informacij. (Dobra izhodiščna točka je Fanlorov seznam želja, kamor trenutne_i urednice_ki objavljajo, kje bi potrebovali pomoč). Za več informacij prosimo obiščite naša pogosta vprašanja o prostovoljstvu.

Kako so izbrani odbori?

Odbor direktorjev odloči, kateri odbori se morajo vzpostaviti in zanje določi predsednice_ke. Ta potem izbere člane odbora, ki jih mora potrditi tudi Odbor direktorjev. Prvotni člani odborov so bili tisti, ki so se odzvali prvemu javnemu pozivu za iskanje prostovoljcev.

Kdo izbere Odbor direktorjev?

Odbor za obdobje 2007-2008 je bil imenovan zato, da je OTW (Organizacija za transformativna dela) lahko začela z delovanjem. Vse naslednje odbore so izvolili člani OTW. Odbor direktorjev je dolžan organizirati odbore, sprejemati končne odločitve, voditi finančno evidenco, urejati soglasja in tako dalje. Člani_ce odbora direktorjev imajo triletne mandate. Vsako leto potekajo volitve za eno tretjino odbora direktorjev. Kandidati_ke so člani_ce z dobrim ugledom, ki so pred tem opravili vsaj en mandat kot člani odbora. Vsi_e člani_ce OTW imajo po en glas na volitvah, ne glede na to, koliko prispevajo. Če vas zanima za kandidatura za člana_ico odbora direktorjev, prosimo stopite v stik z Volilnim… Read more