Blog archives

Hvor mange europeiske brukere har dere?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) lar med vilje være å spore alle brukerne våre og har ikke muligheten til å lage en brukerhistorikk på individnivå. På bakgrunn av rimelige antagelser basert på vår erfaring om vanlig bruk, har vi estimert månedlige europeiske brukere til å være omtrent 3,48 millioner, men vi forbeholder oss retten til å komme med andre antagelser i fremtiden. I tillegg er det usikkerhet rundt hva som utgjør en “plattform” eller “tjeneste” i følge forordning om digitale tjenester (Digital Service Act (DSA)) og om prosjekter som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) og Fanlore er distinkte “plattformer” eller “tjenester”…. Read more

Hvem er velkommen til å bruke OTW-tjenester og melde seg som frivillig?

Vi ønsker velkommen alle som ønsker å diskutere kilder (tv-serier, band, sportsutøvere, anime, osv.) og fandom; vi ønsker velkommen alle som skaper eller tar glede i fanfiction, fanvideoer, fanart, og andre typer transformative verk.

Kan jeg melde meg som frivillig?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) rekrutterer jevnlig til ulike komiteer og stillinger. For utlysninger, vennligst se vår frivillig-side . Du kan også kontakte vår komité for frivillige og rekruttering når som helst. Du kan kanskje også være interessert i Fanlore, OTWs wiki for bevaring av fandom, og hjelpe til med å legge til informasjon her. (Et bra sted å starte er Fanlore-ønskelisten, hvor nåværende redaktører annonserer hvor de kunne tenkt seg assistanse.) For mer informasjon, vennligst se vår frivillig-FAQ.

Hvordan blir komiteene valgt?

Styret bestemmer hvilke komiteer som burde bli organisert, og velger deretter komitéledere til komiteene og godkjenner komitémedlemmer valgt av komitélederne. De aller første komitémedlemmene ble valgt fra folk som svarte på den første “Willing to Serve”-utlysningen etter frivillige.

Hvem velger styret?

2007-2008-styret ble utpekt til å få OTW (Organisasjonen for transformative verk) opp og gå. Alle etterfølgende styrer er valgt av OTW-medlemmer. Det er styrets ansvar å organisere komiteer, ta endelige avgjørelser, holde regnskap, håndtere samsvar, og så videre. Medlemmer av styret blir bedt om å tjene i 3-års-perioder. En tredjedel av styret blir valgt hvert år. Styret er valgt fra medlemmer med godt omdømme som har tjent minst én termin på en komité. Hvert medlem av OTW får én stemme i valget, uavhengig av hvor mye de bidrar. Hvis du er interessert i å stille til styret, vennligst kontakt Valg-personalet. For mer informasjon om vår… Read more