Blog archives

Sino ang maaaring gumamit ng mga serbisyo ng OTW at magboluntaryo?

Tinatanggap namin ang lahat ng gustong makipagtalakayan tungkol sa mga pinagbubuhatan (mga palabas, mga banda, mga manlalaro, anime, atbp.) at fandom; tanggap namin lahat ng manlilikha o tagatangkilik ng fanfiction, vid, hangang-sining, at iba pang uri ng ibahing katha.

Paano ako magboboluntaryo upang tumulong? Kailangan ko bang maging kasapi para magboluntaryo?

Tinatanggap namin ang lahat ng mga nais tumulong! May daan dang boluntaryong nakikilahok sa mga proyekto ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha)—ang malaking nakararami sa kanila ay nagboluntaryo bilang tugon sa aming pampublikong paskil para sa pangangalap. Ang mga boluntaryo ng OTW ay nagmumula sa iba’t ibang lahi, kasarian, kultura, sekswal na pagkakakilanlan, at kakayahan. Hindi namimili ng boluntaryo ang OTW batay sa mga nakasaad na iyan, at pinapahalagahan namin ang pagkakaiba-iba ng aming mga kawani. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagboboluntaryo kung nais magboluntaryo.

Paano pinipili ang mga komite?

Ang Lupon ang nagpapasiya kung aling mga komite ang bubuuin, at saka magtatalaga ng mga tagapangulo sa mga komiteng ito at mga kasaping pinili ng mga tagapangulo. Ang pangunahing mga kasapi ay pinipili mula sa mga taong unang tumugon sa unang pampublikong pagtawag na “Handang Magsilbi” para sa mga boluntaryo.

Sino ang namimili sa Lupon ng Pangangasiwa?

Ang 2007-2008 na Lupon ay hinirang upang agarang mapatakbo ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Lahat na ng mga sumunod na lupon ay inihalal ng mga kasapi ng OTW. Tungkulin ng Lupon ang mag-organisa ng mga komite, gumawa ng mga huling pagpapasiya, gumawa ng pinansyal na tala, pangasiwaan ang pagsunod, at iba pa. Ang mga miyembro ng Lupon ay inaasahang magsilbi ng mga tatlong taong termino. Isang-katlo ng Lupon ang ihinahalal bawat taon. Ihinahalal ang Lupon mula sa mga kasapi na may mabuting katayuan at nakapagsilbi ng hindi bababa sa isang taong termino sa isang komite. Bawat kasapi ng OTW ay nakakakuha ng isang… Read more

Sino ang nasa likod ng OTW?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang organisasyong itinatag ng mga tagahanga, para sa mga tagahanga. Ito ay pinapatakbo ng isang Lupon ng Pangangasiwa. Tignan ang Tungkol sa Amin para sa karagdagang impormasyon.