Blog archives

Kuinka monta eurooppalaista käyttäjää teillä on?

OTW on suunniteltu niin, ettei kaikista käyttäjistä pidetä kirjaa eikä heistä jokaisesta voi luoda selaushistoriaa. Kokemuksestamme normaalikäyttöön liittyen voimme arvioida, että aktiivisia eurooppalaisia käyttäjiä on noin 3,48 miljoonaa, mutta pidätämme oikeuden arvioida lukua uudelleen tulevaisuudessa. Tämän lisäksi termejä “alusta” ja “palvelu” ei ole selvästi määritelty Digital Services Act:issa, eikä siis ole varmaa ovatko Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto) ja Fanlore erillisiä “alustoja” tai “palveluita”. Pidätämme oikeuden vastata tähän kysymykseen uudelleen tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi arviomme kattaa kaikki projektimme.

Mikä on OTW (Transformatiivisten teosten järjestö)?

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on fanien perustama voittoa tavoittelematon järjestö, joka palvelee fanien etuja tarjoamalla pääsyn faniteoksiin ja monimuotoiseen fanikulttuuriin ja säilyttämällä niiden historiaa.

Miksi OTW perustettiin?

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) perustettiin tekemään työtä sellaisen tulevaisuuden eteen, jossa faniteokset tunnistetaan laillisina ja transformatiivisina ja jossa niiden tekemistä pidetään aitona luovuutta vaativana toimintana. Tavoitteemme on toimia ennakoivasti ja innovatiivisesti suojellaksemme ja puolustaaksemme teoksiamme kaupalliselta hyväksikäytöltä ja lainopillisilta haasteilta. Pyrimme myös säilyttämään fanitaloutemme, yhteisömme arvot ja elämäntavan suojelemalla ja vaalimalla toisia faneja, teoksiamme, kommentaariamme, historiaamme ja identiteettiämme, samalla kun mahdollistamme kaikille faneille laajimman mahdollisen pääsyn faniaktiviteetteihin.

Mitä tarkoitatte transformatiivisella teoksella?

Transformatiivinen teos ottaa jonkin olemassa olevan teoksen ja muuttaa sen teokseksi, jolla on uudenlainen tarkoitus tai ilmaisumuoto. Transformatiivisia teoksia ovat muun muassa fanifiktio, todellisiin henkilöihin pohjautuva fiktio, fanivideot ja fanitaide. OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on kiinnostunut kaikenlaisista transformatiivisista teoksista, mutta prioriteettimme on arkistossamme ylläpitämiemme teostyyppien sekä niitä luovien fanien tukeminen ja puolustaminen.

Miksi tämä termi valittiin?

Termi transformatiivinen valittiin erityisesti korostamaan voittoa tavoittelemattoman organisaation nimessä yhtä tärkeimmistä laillisista puolustuksista kaikenlaisille faniteoksille (mukaanlukien todellisiin henkilöihin pohjautuva fiktio): ne ovat, nimensä mukaisesti, transformatiivisia pohjautuen alkuperäiseen lähdemateriaaliin. Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden (U.S. Supreme Court) mukaan transformatiivinen käyttö “lisää jotain uutta, jolla on uudenlainen tarkoitus tai erilainen luonne, ja muuttaa [lähdettä] niin, että se saa uuden ilmaisun, merkityksen, tai viestin.” Tarina, joka on kerrottu Voldemortin näkökulmasta, on transformatiivinen. Sama pätee poptähdestä kertovaan tarinaan, joka ilmaisee jotakin nykyajan suhtautumisesta julkisuuteen tai seksuaalisuuteen. Oikeusistuimet ovat myös analysoineet luoviin teoksiin liittyviä “right of publicity” -vaateita (eli yksilön oikeutta oman nimensä ja kuvansa hallintaan) käyttäen Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakiin kuuluvaa transformatiivisen käytön… Read more