Blog archives

از چه کسانی برای استفاده از خدمات OTW و داوطلب شدن استقبال می شود؟

ما از هرکسی که بخواهد درباره ی منابع (نمایشها، گروهها، بازیکنان ورزشی، انیمه و غیره) و فندوم بحث کند استقبال می کنیم. ما از هرکس که خلق می کند یا از فن فیکشن، ویدیوها، فن آرت ها و سایر آثار دگرگون شونده لذت می برد استقبال می کنیم.

آیا من میتوانم برای کمک داوطلب شوم؟

OTW به طور منظم برای انواع کمیته ها و جایگاه ها استخدام می کند. برای اعلامیه های استخدام لطفا صفحه ی داوطلبی ما را ببینید. شما همچنین می توانید در هر زمان با کمیته ی داوطلبین و استخدام ما تماس بگیرید. شما ممکن است به فنلور، ویکیپدیای OTW برای حفاظت از فندوم، و کمک کردن به اضافه کردن اطلاعات در آن علاقه داشته باشید. (یک مکان خوب برای شروع لیست علاقه‌مندی های فنلور است که در آن ادیتورهای کنونی در مورد مواردی که به کمک نیاز دارند پست می گذارند). برای اطلاعات بیشتر لطفا به سوالات متداول داوطلبی سری بزنید.

کمیته ها چگونه انتخاب می شوند؟

هیئت مدیره تعیین می کند که کمیته ها باید چگونه سازماندهی شوند؛ سپس برای این کمیته ها رؤسایی را منصوب کرده و اعضای کمیته ها را که توسط روسای آنها انتخاب شده اند تایید می کند. اعضای اولیه کمیته ها از کسانی انتخاب شدند که به اولین اعلامیه ی عمومی داوطلبی “آمادگی برای خدمت” پاسخ داده بودند.

چه کسی هیئت مدیره را انتخاب می کند؟

هیئت مدیره ی سال 2007-2008 انتخاب شده بود تا OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را برپا کرده و اداره کند. تمامی هیئت مدیره های بعدی توسط اعضای OTW انتخاب می شوند. این وظیفه ی هیئت مدیره است تا کمیته ها را سازماندهی کند، تصمیمات نهایی را بگیرد، سوابق مالی را نگه دارد، انطباق را رعایت کند و غیره… از اعضای هیئت مدیره خواسته می شود تا در دوره های سه ساله خدمت کنند. یک سوم هیئت مدیره هر سال انتخاب می شود. هیئت مدیره از بین اعضایی انتخاب می شود که جایگاه خوبی دارند و حداقل یک دوره در یک کمیته خدمت کرده اند…. Read more

چه کسی پشت OTW است؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) سازمانیست که توسط هواداران و برای هواداران ایجاد شده است. این سازمان توسط یک هیئت مدیره اداره می شود. برای اطلاعات بیشتر درباره ی ما را ببینید.