Blog archives

Faint o ddefnyddyddion Ewropeaidd sydd gennych?

Yn ôl dyluniad, nid yw’r OTW yn olrhain pob defnyddyddion, ac ni all greu hanes pori i bob unigolyn. Yn seiliedig ar ragdybiaethau am ddefnydd cyffredin sy’n rhesymol yng ngoleuni ein profiad, amcangyfrifwn fod nifer y defnyddwyr Ewropeaidd gweithredol misol tua 3.48 miliwn. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i wneud rhagdybiaethau gwahanol yn y dyfodol. Hefyd, mae ansicrwydd ynghylch beth yw “platfform” neu “wasanaeth” o dan y Ddeddf Gwasanaethau Digidol ac a yw prosiectau fel yr Archif Ein Hun a’n Ffanllên yn “blatfformau” neu’n “wasanaethau” ar wahân i’w gilydd. Rydym yn cadw’r hawl i ailedrych ar y cwestiwn hwn yn y dyfodol, ond mae… Read more

Pwy sy’n cael ei nghroesawi i defnyddio gwasanaethau’r OTW a gwirfoddoli?

Croesawom ni pawb sydd eisiau siarad am ffynonellau (sioeau, bandiau, chwaraewyr chwaraeon, anime, a.y.y.b.) a theyrnasoedd; croesawom ni pawb sy’n hoffi creu neu ddarllen ffanstorïau, ffanfideöau, ffangelf a chyfryngau trawsffurfiadwy eraill.

Gallai gwirfoddoli i helpu?

Mae’r OTW yn recriwtio’n aml am bwyllgorau a safleoedd gwahanol. Am alwadau recriwtio, gwelwch ein Tudalen Gwirfoddoli os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd cysylltu ein pwyllgor Gwirfoddoli a Recriwtio ar unrhyw bryd. Efallai bydd hefyd gennych ddiddordeb mewn Ffanllên, wici cadwedigaeth teyrnas yr OTW, a helpu ychwanegu gwybodaeth yna. (Lle da i ddechrau yw’r rhestr dymuno Ffanllên, ble mae golygyddion presennol yn bostio ble hoffan nhw gael cymorth). Am fwy o wybodaeth, ymweld ag ein Holiadau Cyffredin Gwirfoddoli.

Sut gaiff y bwyllgorau ei dewis?

Mae’r Bwrdd yn pennu sut ddylai’r bwyllgorau cael ei threfnu, wedyn mae’r Bwrdd yn penodi cadeirydd i’r bwyllgorau, ac yn gwirio’r aelodau a dewiswyd gan aelodau’r bwyllgorau. Caiff aelodau’r bwyllgor gyntaf cael eu dewis o’r bobl a wnaeth ymateb i’r galw cyhoeddus cyntaf gwirfoddolwyr “Yn Bodlon i Weini”.

Pwy sy’n dewis y Bwrdd Llywodraethwyr?

Gwnaeth y Bwrdd 2007-2008 cael ei phenodi i sefydlu a rhedeg yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fuan. Mae pob Bwrdd arall yn cael ei hetholi gan aelodau’r OTW. Mae hi’n gyfrifol am drefnu pwyllgorau, gwneud penderfyniadau terfynol, cadw cofnodion cyllid, trafod cydymffurfiad ac yn y blaen. Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu gofyn i weini cyfnod tair flwyddyn. Mae un trydydd o’r bwrdd yn cael eu hetholi bob blwyddyn. Mae’r Bwrdd yn cael ei hetholi o aelodau sydd ar dermau da, ac sydd wedi gweini o leiaf un cyfnod ar bwyllgor. Mae pob aelod o’r OTW yn cael un bleidlais yn yr etholiad, ddim… Read more