Blog archives

Các biện pháp gì được sử dụng để bảo vệ đầu tư của những hội viên?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận, và chúng tôi tuân thủ pháp luật để đảm bảo sự tín nhiệm của cộng đồng. OTW sẽ không chỉ được giám sát bởi những thành viên và những fan nằm ở ngoài tổ chức, mà cả bởi Sở Thuế vụ và bang Delaware, nơi mà OTW được thành lập. Chúng tôi cũng chuẩn bị một số phương pháp bảo vệ khác. Sự lạm dụng quỹ của OTW bị coi là sự gian lận và có thể dẫn đến khởi tố theo pháp luật. Đây là biện pháp… Read more

OTW làm thế nào để bảo vệ thông tin của những nhà hảo tâm?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) cần nắm giữ một số thông tin (ví dụ như tên, địa chỉ, v.v.) về những người quyên góp để tuân theo quy định của Sở Thuế vụ. Do việc các fan dùng bút danh cho các hoạt động thuộc fandom của họ rất phổ biến, thông tin này sẽ được lưu trữ một cách cẩn thận bởi OTW, và chỉ có thể được tiếp cận bởi thủ quỹ của OTW và ban Phát Triển và Hội Viên. Các quyên góp hoàn toàn giấu mặt chỉ có thể được áp dụng với tiền mặt.

Tư cách hội viên có trừ được trừ thuế không?

Có, trong phạm vi nước Mỹ. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) được công nhận bởi bộ IRS ở Hoa Kỳ. Một trong những lợi ích của việc này là tất cả những quyên góp cho chúng tôi, bao gồm cả phí thành viên 10 US$, đều được trừ thuế ở nước Mỹ! Hơn nữa, những quyên góp trước đấy của bạn cũng được trừ thuế kể từ ngày thành lập của chúng tôi: ngày 5 tháng 9 năm 2007. Vui lòng lưu ý là nếu bạn ở ngoài nước Mỹ,… Read more

Làm thế nào để quyên góp cho OTW? Tôi có thể quyên góp nếu tôi sống ở ngoài nước Mỹ không?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) nhận quyên góp từ tất cả các nước trên thế giới qua mạng, bằng séc hoặc bằng thư gửi đến hòm thư của chúng tôi. Vui lòng xem Ủng hộ OTW để biết thêm chi tiết. Phần mềm giao dịch của chúng tôi không để lộ số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản của bạn cho OTW. Những tấm séc được gửi vào hòm thư của chúng tôi sẽ bao gồm thông tin tài khoản của bạn, nhưng chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin này.

Ai quyết định chi tiêu của OTW?

Ban Giám Đốc sẽ ra quyết định cuối cùng, vì việc này thuộc nghĩa vụ tài chính của ban. Chi tiết hơn, thủ quỹ của ban Giám Đốc chịu trách nhiệm tạo ra và sử dụng ngân sách của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), nhưng ban cần biểu quyết để tán thành ngân sách và những chi tiêu không trong kế hoạch. Với những chi tiêu nhỏ hơn, ban Giám Đốc sẽ giao trách nhiệm cho những ban khác của OTW để xác định những hàng hóa và dịch vụ nào là cần thiết.